123-144; Ingram, 2022, Chapters 2-7, Pp

در این قطعنامه ، که جنبه توصیه ای داشت ، بار دیگر از تشدید حملات به مناطق غیر نظامی ، حمله به کشتیهای بی طرف و هواپیماهای کشوری و استفاده از سلاحهای شیمیایی ابراز تأسف و از طرفین خواسته شد آتش بس را رعایت ، و مبادله جامع اسیران را آغاز نمایند و همه جنبه های منازعه را با میانجیگری حل و فصل کنند. در این میان، شورای امنیت سازمان ملل، به درخواست اردن، در 21 تیر 1361 (یعنی حدود 22 ماه پس از صدور اولین قطعنامه) قطعنامه 514 را به تصویب رساند و در آن با اظهار نگرانی عمیق از ادامه برخورد دو کشور، خواستار آتشبس و عقبنشینی نیروها به مرزهای بینالمللی و تلاش در جهت دستیابی به راه حلی جامع و عادلانه و شرافتمندانه براساس اصول منشور ملل متحد شد. برای پیشبینیِ رخدادهای بعدی، واکنشهای کنونیِ هم اهمیت دارند: «ناتو» اعلام کرده که پاسخ نظامی نخواهد داد؛ چین عملا موضع دو پهلو گرفته و شواهد متعددی هم وجود دارد که نشان میدهد تحریمها (اگر در سطح فعلی باقی بمانند)، نمیتواند اقتصاد روسیه را از پا در بیاورد. ، همدلی داخلی در ایران ابتدا مانع انتقاد علنی سران کشورهای مذکور از انقلاب ایران می شد، گرچه آنها در خفا هراس خود را ابراز می کردند.

واقعیت این است که جنگ اوکراین موقعیت بینالمللی و نه منطقهای ایران را ارتقا داده است. جالب این که بر مبنای این گزارش شاهزاده حاضر شده بود در قبال اقدام مشفقانة تزار در بازپس­دادن نواحی اشغالی، بخشی از نیروهای نظامی خود را به لهستان گسیل کند تا به نفع روسها بجنگند (FO. او جنبش خود علیه عباسیان را از بادغیس، افغانستان امروزی، هرات و سیستان آغاز کرد. در نهایت، پس از 24 سال، یک ایرانی تازه مسلمان شده به نام افشین ماموریت پیدا کرد تا بابک را از دژ خود بیرون بیاورد. یک ماه پس از آن ناو موشکانداز «وینسنز» (به انگلیسی: USS Vincennes) به منظور مراقبت برای بیرون رفتن ساموئل بی رابرتز و افزایش توان نظامی آمریکا پس از درگیریهای متناوب با ایران به منطقه احضار شد. 20 سال پس از حمله اعراب به ایران و کشتن ابومسلم، المغنع چندین نفر را تحت نام خود جمع کرد. بعدها این جنبش در ماوراءالنهر ادامه پیدا کرد.

این خطری جدی برای حاکمان عباسی در خراسان به حساب می آمد. او با زنده کردن برخی از باورهای پیش از اسلام سعی کرد تا عشق و علاقه بسیاری در میان پیروان خود ایجاد کند. اسلام اصیل اسلامی است که به روی ظلم و جنایت می ایستد و این همان چیزی است که امریکا نمی پذیرد. این جنبش حتی از نام ابومسلم نیز برای جذب حامیان بیشتر استفاده نکرد. او به طرز ناجوانمردانه ای مورد اهانت قرار گرفت و بعد از مثله شدن به قتل رسید. مازیار یک شاهزاده در جنوب دریای کاسپین، طبرستان، بود که در برابر نظام خلیفه ای شورش کرد. وقتی که امروز از این زاویه به ایران نگاه میکنیم، میبینیم که ایران، کشوری دارای حاکمیت کامل و دارای استقلال واقعی است، ایران کشوری دارای آزادی مطلق است و کسی که در ایران حکومت می کند، مردم ایران هستند، مردم هستند که رهبر را انتخاب میکنند، مردم هستند که رئیس جمهور را انتخاب میکنند، مردم هستند که نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند، مردم هستند که اعضای مجلس خبرگان رهبری و اعضای شوراهای شهر و غیره را انتخاب میکنند؛ یک حاکمیت واقعی مردمی در ایران وجود دارد.

احیای موقعیت ایران به عنوان کشور فائق در خلیجفارس که در پی این التهابات سهساله به دست آمد، طی دو دهه، یعنی تا اقدام برخی شیوخ عرب به دادن پایگاه نظامی به امریکا بعد از حمله صدام به کویت در ۱۹۹۱ به طول انجامید. ارزیابی رهبران عراق از شرایط ایران و چگونگی موازنه قوا بین دو کشور ایران و عراق ، در تصمیم صدام حسین برای آغاز جنگ بسیار مؤثر بود. وی میبایست اهمیت و مشخصههای راهبرد آتی رابطه دو کشور را که قرار بود در چهارچوب عهدنامة مفصل تدوین شود، به دقت ارزیابی کند (نک. با این همه، روسیه پس از رخدادهای مرتبط با «کریمه» در سال ۲۰۱۴ میلادی، خود را برای تحریمهایی بسیار شدید آماده کرده و حالا زمانِ آن رسیده که آمادگیاش را محک بزند. این قطعنامه از نظر کمی و تعداد واژههای بهکار گرفته شده مفصلترین و از نظر محتوا اساسیترین و از نظر ضمانت اجرایی قویترین قطعنامه شورای امنیت در مورد این جنگ بوده است. این جنبش ابومسلم را شهید در نظر گرفته می گرفت. با این همه انتظارات گروه­های خاصی از مخالفان سیاسی رییس جمهور در اتخاذ مواضع تندتر در قبال این بحران، انتظاری خلاف رویه جهانی موجود است و دولت بی­آنکه تحت تاثیر این هیاهو قرار گیرد، در تلاش است تا بحران به وجود آمده را با هدف تامین منافع ملی مورد رصد و تحلیل قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید