کوروش در اواخر دهه ۵۳۰ ق

پیش از مهاجرت آریائیان به فلات ایران، اقوامی با تمدنهای متفاوت در ایران میزیستند که آثار زیادی از آنها در نقاط مختلف فلات ایران مانند تمدن جیرفت (در کرمانِ کنونی) و شهر سوخته در سیستان، و تمدن ساکنان تمدن تپه سیلک (در کاشان)، تمدن اورارتو و ماننا (در آذربایجان)، تپه گیان نهاوند و تمدن کاسیها (در لرستان امروز) بجای مانده است. قالی، میراث گرانقدری است که از دیرباز به جا مانده و در شناسنامه ملت ما، مهر تأیید خورده است.

همه جا به شکل باغی نمایان است که گل ها و درختان و … در انواعی که دسته به فراخور طول تیغه متعادل و بلند بوده سلاح شبیه جی ان های چینی و با هندلینگ خوب بوده اما سنگین تر بوده است و در نمونه هایی که دسته ای کوتاه داشته اند تنه به تنه اقوام اروپایی خود زده اند و به همین دلیل باید دارای مچی قوی برای استفاده از آنها بود. بعدها بخشی از آریایی ها به طرف ایران و هند و بخشی دیگر به اروپا مهاجرت کردند به همین علت به اقوام آسیائی و زبان آن ها، هند و اروپایی گفته می شود.

در متون تاریخ ایران، بعضی زمان مهاجرت آریایی ها به ایران را ۲۰۰۰ سال ق م و بعضی دیگر قرن ۱۴ ق م تا قرن ۶ ق م ثبت نموده اند. در کتاب های تاریخ ایران زمان آمدن آريایى ها به ايران را برخى ۲۰۰۰ سال قم و بعضى قرن ۱۴ قم تا قرن ۶ قم نوشته اند. یرواند آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن، وضعیت دو قرن اخیر از حکمرانی قاجار تا موضوعاتی مثل اکتشاف نفت، انقلاب مشروطه، دودمان پهلوی و همچنین علل به وقوع پیوستن انقلاب اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داده است. تاریخ ایران کمبریج یک اثر کامل است و از جغرافیای طبیعی تا جغرافیای سیاسی و همین طور تا تاریخ سیاسی و اجتماعی را یکجا به نمایش می گذارد، کاری که به طور قطع اراده ای قوی را می طلبیده است.

شاید هر زمانی چنین اراده ای در کار نباشد، که کارهای بزرگ نیازمند اراده های بزرگند. کتاب تاریخ ایران کمبریج مجموعه ای در رابطه با تاریخ و جغرافیای سرزمین ایران است که توسط دانشگاه کمبریج منتشر شده است. این کتاب به زبان پهلوی نوشته شده بود. در این دوره می توان متذکر بود که دانش فرش شناسی و قالیبافی در ایران رشد بسیار خوبی کرده است و هنرمندان و صنعتگران و قالیبافان بیشماری در این رشته هنری فعالیت دارند.

از قرن ۱۰ هجری قمری تقریبا برابر با قرن ۱۶ میلادی دوباره شاه اسماعیل قیام میکند و با خشونت هم قیام میکند، برای اینکه ایران را از دست ۲ قوم مهاجر نجات دهد؛ یکی ازبکها که در مشرق ایران بودند و برخلاف امروز، آن زمان بسیار خشن بودند و مشهد را گرفتند و گنبد امام رضا(ع) را هم ویران کردند و حدود ۱۵ سال در مشهد بودند. در سال معاصر می توان از سازمان ملی فرش ایران نام برد که مطمئناً در امور هنر و صنعت و حرفه قالیبافی عکس العمل های خوبی خواهد داشت. در همان زمان شاه سلطان حسین دستور داده بود تا هر سال یک روز مردی در دکان و بازار وجود نداشته باشد و به جای آنها دختران و زنان آنان در محل کسب پدران و همسران خود حضور داشته باشند تا طبق فتوای شاه که همه زنان به او محرم بوده و نباید از او رو می گرفتند توسط شاه دیده می شدند.

آبراهامیان دانش عمیق خود را بر رویدادهایی متمرکز میکند که تا به امروز همچنان بر ذهنیت ایرانیان نسبت به خود و همچنین بقیهٔ نقاط جهان سایه افکنده است. همان افکار داغی که نسبت به ایران دارند، همان عشقی که ما به سعدی، حافظ و فردوسی و نظامی داریم، آنها هم دارند. علاقهمند به حافظ و سعدی و فردوسی هستند. سنگ نوشته مفصل دیگری را از این دوران می توانیم نام ببریم و آن کتیبه نرسی در پایکلی است که متعلق به اواخر قرن سوم و آغاز قرن چهارم میلادی است.

نوشتار حاضر، خلاصه ای تحلیلی و نقدگونه است بر کتاب«تاریخ ایران مدرن» نوشته پروفسور یرواند آبراهامیان و ترجمه محمد ابراهیم فتاحی که در ۳۵۲ صفحه درباره اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در سالهای قرن بیستم نگاشته شده و از منظر جامعه شناسی سیاسی به بررسی ساختارهای حکومتی و مردمی و روابط این دو پرداخته است. این مجموعه ۲۰ جلدی ترجمه عنوان اصلی The Cambridge History of Iran است که بین سال های ۱۹۶۸ الی ۱۹۸۹ منتشر شد.

مدتها پیش از پیدایش امپراتوری ایران، تنوع عظیم سرزمینی و اقلیمی خاور نزدیک و موقعیت استراتژیک آن، این منطقه را برای سکونت بسیار جذاب کرده بود، منطقهای که به طور طبیعی به چهارراه بزرگ فرهنگها تبدیل شده بود. منظره این تفرج گاه ها که برروی قالی نشسته و نمایان است تا حدی برای مردم این مرز و بوم آشناست. بیشترین ویژگی دوران معاصر که مشکل آفرین شده است، وجود مراکز متعدد در امر تصمیم گیری در زمینه های طرح و رنگ و بافت و بازرگانی فرش ایران است. همچنین قابل ذکر است نیروی حرفهای رزمی کار نیاز به سالها تمرین و روشهای مدون داشته که در برخی موارد به دلیل گستردگی کشورها و هزینههای این آموزشها و نیاز روز افزون به نیروهای نظامی برای دفاع و یا حمله به دشمنان در زمان های کوتاه و همچنین ساختار نیروهای نظامی روم و ایران اجازه رشد و تبلور این نوع هنر رزمی را نمی داده است.

روزگاری که قدرت حکومت مرکزی تنها محدود به تهران بود و ساختار حکومت بسیار کهنه و ناکارآمد بود. در این مطلب قصد داریم تمامی پادشاهان ایرانی را بر حسب زمان حکومت شان و نقشه جغرافیایی قلمرو سلسله پادشاهی، معرفی کنیم. ایرانیان باستان این روز را روز قیام کاوه آهنگر و پیروزی او بر ضحاک نیز میدانستند و در جشن مهرگان به شادی و پایکوبی میپرداختند.در واپسین روزهای فرمانروایی کوروش، روز نخست سال به آغاز فروردین تغییر کرد و نوروز نامیده شد. آبراهامیان در حال حاضر 81 سال دارد. در میان اشیای دستساختی که در بقایای شهرهای عیلامی کشف شده است ظروف سفالی زیبایی وجود دارد که باستانشناسان به آنها «وسایل کفتری» میگویند؛ این ظروف معمولاً زرد جلا دارند و با ردیف پرندگان آراسته شدهاند.

بخش دوم کتاب به شرایط اجتماعی ـ اقتصادی ایران در زمان ایلخانان اختصاص دارد. خرید کتاب تاریخ ایران کمبریج دوره کامل با تخفیف از وب سایت دی بوک امکانپذیر است. هر گلی و هر طرحی از این تفرج گاه، انعکاسی از گل های آن باغی است که در آبادی های سرسبز روئیده اتند. کشور با آبراههها و جادهها به قطعات زمین نسبتا منظمی تقسیم میشد که با ابزارهای هندسی تعیین شده بود. زیرا نه فقط ثروت بلکه حیثیت برای آن به وجود آورده و دوستان بسیاری و خواهان زیادی در همه ادوار برای ایرانیان به وجود آورده اند و امروزه همه کشورهای جهان که از تمدن خوبی برخوردارند از مجموعه آثار این مردم هنرمند و کارهای هنری ایران در مجموعه آثار هنری خود استفاده می برند.

البته آن چیزی که همه ما ایرانیان به آن بالیده و آن را شناسنامه این سرزمین نازنین می دانیم چیزی جز قالی و فرش های ما نمی تواند باشد. نامگذاری این جشن به نام مهرگان بر طبق منابع تاریخی از روی نام الهه مهر یا میترا بوده است. یکی از بزرگترین آثار فعالیت بشری، هنر و هنرمند بودن است. پازند نیز پس از آن به نگارش در آمد تا زند را به زبان فارسی دری توضیح دهد.

دوران ایران معاصر پس از انقلاب کبیر سوسیالیستی در روسیه، آغازمی شود. در کل می توان گفت که در دوره معاصر فرش دستباف ایران رشد خوبی داشته است. کوروش رؤیای توسعه بیشتر قلمرو خود را در سر میپرورانید، اما متوجه بود که برای تحقق این هدف به نیرومندترین و قابل انعطافترین سیستمهای نظامی و سیاسی که تاکنون خاور نزدیک به خود دیده بود نیاز دارد؛ از این رو با پشتکار به توسعه و بهبود این دو سیستم در بقیه عمر پرداخت. این بررسی تازه به همراه درکی عمیق و پژوهشی بینقص، به شکلی مستدل نشان میدهد که بررسیهای پیشین موجود چندان مطمئن نیستند.

بدانند که زبان فارسی یعنی چه؟ ای کاش همه بیشتر تاریخ ایران را مطالعه کنند، کودکان، جوانان، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس، تاریخ ایران را مطالعه کنند تا بدانند در چه کشوری با چه پیشینهای و با چه افتخاراتی زندگی میکنند. نویسنده در این اثر به صورتی عالمانه نشان میدهد که کودتای ۲۸ مرداد بیشتر در مخالفت سرسختانهٔ امریکا و انگلیس با کنترل منابع نفتی توسط ایران ریشه داشت تا «لجاجت» دولت ایران یا «الزامات جنگ سرد». این کتاب در واقع اثری است که از این استاد مسلم تاریخ انتظار میرفت: عالمانه، سنجیده، روشن و موجز. دوره های ماد و هخامنشی از فروشگاه اینترنتی کتاب های دست دوم (کتابلازم)، پس از اضافه کردن این کتاب به سبد خرید، به بخش تسویه حساب بروید.

برای خرید کتاب تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز به لینک موجود مراجعه نمایید. از سویی دیگر، نیروی آب نیز به کنترل درآورده شده بود تا آسیابهای آبی را برای تولید آرد از دانههایی مانند گندم و جو به کار بیندازد. خود را می آراید و همه دلها و چشم ها را به دنیایی دگر کشانده و به سمت تفرج گاه سوق می دهد. بر این اساس شواهد باستان شناسی بسیار زیاد ، ایران دارای تمدنی چند هزار ساله میباشد که پیشینه آن به هزارهای قبل از میلاد مسیح برمی گردد که دارای فرهنگ و تمدنی غنی و بسیار درخشان که گاه کمتر شناخته شده است می باشد.

پادشاهی که یکی از شیرین ترین درسهای تاریخ کتابهای دروس ابتدایی را به خود اختصاص داده است و هر کودک ایرانی با خواندن آن لذت می برد ، نادر شاه افشار دست افغانهای یاغی ، روس ها و عثمانی ها از ایران و تسخیر کننده هند را کوتاه کرد. از دیگر کتیبه های مفصّل این دوران، چهار سنگنوشته منسوب به کرتیر است. در این مطلب به نقش ایران در سیر تحولات کشورمان و نیز پیشرفت در جهان پرداختیم.

دیدگاهتان را بنویسید