کاربرد تحلیل نهادی برای طراحی سیاست عمومی

همانطور که ملاحظه میشود در این طبقهبندی علمالنفس، اخلاق، اقتصاد و سیاست که از علوم انسانی بهشمار میآیند، جایگاهشان مشخص شده است. با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، بخشی از طرفداران توسعه سیاسی از عرصه اجتماعی وارد عرصه سیاسی شدهاند و اینکه تا چه زمانی توانایی ماندن در این عرصه را داشته باشند، بستگی به عملکرد آنها در این عرصه از جهت پایبندی به آرمانهای توسعه سیاسی و نیز درک درست سیاست مدرن و الزامات آن از سوی آنها خواهد داشت. در پژوهش خود در کشور چین نشان دادند شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی در زمان بحران مالی، بهدلیل حمایت دولتی، کمتر از سایر شرکتها محدودیت مالی دارند و توانایی بیشتری برای بازپرداخت تعهدات خود دارند. انیاک توانایی انجام 300 عمل ضرب در هر ثانیه را داشت. باید با چشمهای تیزبین، ریزبین و دوربین مراقبت کنید که کسانی نیایند به عنوان ایجاد اشتغال و ایجاد کار و کارآفرینی تسهیلات بانکی بگیرند، اما کارآفرینیِ واقعی انجام نگیرد. در دستگاه شما، در وزارتخانهی شما، اگر کار جدیدی انجام میگیرد، اگر چیز جدیدی خریده میشود، اگر همین اقلام روزمرهای که مورد نیاز وزارتخانه است، تهیه میشود، سعی کنید همهاش از داخل باشد؛ اصرار بر این داشته باشید؛ خود این، یک قلم خیلی بزرگی میشود.

درنهایت، ابزار گرامر نهادی بومیسازی شده در دو مطالعه موردی برای تحلیل قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان به کار گرفته میشود. خب، باید فکری بکنید برای اینکه به بخش خصوصی توانبخشی بشود؛ حالا از طریق بانکهاست، از طریق قوانین لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طریقی که لازم است، کاری کنید که بخش خصوصی، بخش مردمی، فعال شود. بخش خصوصی را باید کمک کرد. در بعضی از موارد، من از خود مسئولین کشور میشنوم که بخش خصوصی به خاطر کمتوانیاش جلو نمیآید. بخش عملیاتیاش هم به نظر من از خود دولت باید آغاز شود. به ترتیب در صدر این جدول قرار میگیرند و همان طور که میبینیم اثری از رشتههای مرتبط با زبان و ادبیات فارسی به چشم نمیخورد. پس از انتخاب سیاستمدار یک مقام حکومتی میشود و در مقابل بوروکراسی (دیوان سالاری) دائم غیر سیاستمداری قرار میگیرد.

۸.تهیه و تنظیم استانداردهای حرفه ای نشریات ونظارت بر حفظ این استانداردها در مطبوعات داخلی. ۶. نظارت بر نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت مراکز و مجامع تبلیغاتی و کانون های آگهی و تبلیغاتی در چارچوب مقررات مربوط. بالاخره اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیبپذیریاش کاهش پیدا کند. باید فرهنگسازی کنید. ما یک ملت مسلمانِ علاقهمند به مفاهیم اسلامی هستیم، اینقدر در اسلام اسراف منع شده، و ما متأسفانه در زندگیمان اهل اسرافیم! اقتصاد خرد خود به سه بخش تقسیم میشود: برقراری تعادل عمومی، انتخاب تحت عدم اطمینان، تئوری بازیها و در نظر گرفتن کشش عرضه و تقاضا درون سیستم بازار. هر چند، گسترش و پیچیدگی علوم کامپیوتر و فرایندهای تولید تا توزیع اطلاعات با توجه به تنوع تخصصهای علمی و فنی به حدی است که هیچ فردی نمیتواند به تنهایی در تمام ابزارهای اطلاعاتی وارتباطی صاحب علم و دانش لازم باشد. یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی است؛ صنعت و کشاورزی.

بالاخره حمایت از تولید ملی، آن بخشِ درونزای اقتصاد ماست و به این بایستی تکیه کرد. اینجا به اختصار به دلایل اهمیت این علوم میپردازیم و پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت این علوم در میهن اسلامیمان داریم. رویداد نمونه اولیه: زمانی رخ میدهد که یک ایده در قالب یک نمونه اولیه توسعه یابد. به نظر من همکاری قوهی مجریه و قوهی قضائیه در اینجا یک کار بسیار لازمی است. در گزارشهای شماها من خواندم، حالا هم بعضی از دوستان اظهار کردند که دولت درصدد صرفهجوئی است و میخواهد صرفهجوئی کند؛ بسیار خوب، این لازم است؛ این را جدی بگیرید. خب، آمارهائی که آقایان میدهند، آمارهای خوبی است؛ لیکن از آن طرف هم از داخل دولت، خود مسئولین به ما میگویند که بعضی کارخانهها دچار مشکلند، اختلال دارند، در بعضی جاها تعطیلی صنایع وجود دارد – گزارشهای گوناگونی به ما میرسد، خود شما هم گزارش میدهید؛ یعنی من گزارشهای دیگر هم دارم، اما اتکاء من به گزارشهای دیگران نیست؛ گزارشهای خود شما هم هست که به دست ما میرسد – خب، باید این را علاج کرد. ۲۱.انجام هماهنگیهای لازم با نهاد ریاست جمهوری در مورد شبکه پیام دولت به عنوان نقطه اصلی تماس وزارتخانه با شبکه مذکور و برقراری ارتباط مستمر جهت اخذ و ارسال مکاتبات.

دیدگاهتان را بنویسید