پژوهه تبلیغ پورتال جامع محتوای تبلیغ دینی

بخش اول کتاب در باب هستیشناسی و متافیزیک است. غربی ها حفظ حجاب و پوشش زن را نمی پسندند؛ بلکه ابتذال حاکم بر روابط زن و مرد و بهره کشی ناجوانمردانه از زن را نسخه مطلوب در حیات اجتماعی زن می شمارند و خلاف این را نقض حقوق بشر می دانند. ممکن است رئیسمان با بی احترامیاش روزمان را خراب کند و بی کفایتی همکارانمان با افزودن بر کار و مشغله ما باعث استرسمان شود. ژان ژاک رسو: شبیه شدن زنان به مردان باعث تسلط مردان بر آن ها می شود.

بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است؛ بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیشتر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیهٔ باطنی و درونی عفت، تأثیر بیشتری دارد؛ و بالعکس هر چه عفت درونی و باطنی بیشتر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیشتر و بهتر در مواجهه با نامحرم میگردد. برتراند راسل (فیلسوف انگلیسی): از لحاظ هنر مایه تأسف است که به آسانی بتوان به زنان دست یافت و خیلی بهتر است که وصال زن دشوار باشد، بدون آنکه غیرممکن گردد.

در درسهای گذشته گفتیم که واژه «علم» طبق چهار اصطلاح از اصطلاحات پنجگانهٔ نامبرده، به مجموعهای از قضایا اطلاق میشود که مناسبتی بین آنها لحاظ شده باشد. خواندن این مطلب به افرادی که به فلسفه و نظریات مختلف فلسفی علاقهمند هستند توصیه میشود. سؤال میکنند و بدنبال پاسخ میگردند.اینجاست که فلسفه علم فیزیک(دانش درجه دوم)به وجود میآید.فلسفه علم فیزیک، خود علمی است که در آن علم فیزیک، موضوع تحقیق و بررسی است.در حالی که علم فیزیک، علمی است که در آن، طبیعت خارجی موضوع تحقیق و بررسی است. ↑ “متن گفتگوی ژیژک در نشست علمی با مفتونی”. رحیم پور ازغدی: در جامعه ای که زن بدحجاب است مردانش دچار بیماری کج چشمی اند.

رحیم پور ازغدی: بی حجابی در غرب تجارتی ایجاد کرده است تحت عنوان تجارت بدن زن. در جواب این که فلسفه چیست، باید گفت فلسفه درس زندگی و ورزش فکر است. برخی سعی کردهاند حدود و ثغور فلسفهی تحلیلی را، بر اساس کشورهایی که این سنت در آنها رواج بیشتری دارد، مشخص کنند. از اين رو، براى مرد نيز ستر عورت واجب و در بر داشتن عبا و پوشاندن سر در نماز، مستحب است و همين ادب حضور در پيشگاه الهى، زمينه ساز حضور معنوى و بار يافتن به محضر حق مى شود.

عشق در دریا غرق شدن است و دوست داشتن در دریا شنا کردن. آنها پایمال کردن حقوق انسان ها را به نام حقوق بشر می پندارند. ملاصدرا: فلسفه، استکمال نفس انسان، از طریق معرفت یافتن به حقایق موجودات است؛ همانگونه که در خارج هستند و نیز، حکم حقیقی به وجود آنها با برهان و نه با ظن و گمان و تقلید، به قدر توانایی انسانی است. هنگامى كه مىشنويم در انگلستان، در هر سال- طبق آمار- پانصد هزار نوزاد نامشروع به دنيا مىآيد، و هنگامى كه مىشنويم جمعى از دانشمندان انگليس در اين رابطه به مقامات آن كشور اعلام خطر كردهاند- نه به خاطر مسائل اخلاقى و مذهبى- بلكه به خاطر خطراتى كه فرزندان نامشروع براى امنيت جامعه به وجود آوردهاند، به گونهاى كه در بسيارى از پروندههاى جنايى پاى آنها در ميان است، به اهميت اين مساله كاملا پى مىبريم، و مىدانيم كه مساله گسترش فحشاء حتى براى آنها كه هيچ اهميتى براى مذهب و برنامههاى اخلاقى قائل نيستند فاجعه آفرين است، بنا بر اين هر چيز كه دامنه فساد جنسى را در جوامع انسانى گستردهتر سازد تهديدى براى امنيت جامعهها محسوب مىشود، و پىآمدهاى آن هر گونه حساب كنيم به زيان آن جامعه است.

خودتان را پاكيزه كنيد تا زنانتان به شما راغب گردند عثمان بن مظعون يكي از اكابر صحابه رسول اكرم است ، خواست به تقليد از راهبان ، به اصطلاح تارك دنيا شود ، ترك زن و زندگي كرد و لذتها را بر خويش تحريم ساخت . لذا در صورت آلودگی به حرام، ازدواج مستحب میشود وگرنه اگر کسی بتواند شهوت خود را کنترل کند، بهترین عمل عزوبت، بتولیت و عدم ازدواج است. از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده میشود که مراد از حجاب اسلامی، پوشش و حریم قایل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوهی پوشش، نگاه، حرف زدن و راه رفتن است.

زنان بی شرم و حیا جز در موارد زودگذر برای مردان جذاب نیستند. راضی به بی حجابی باشند قرآن مجید راضی نخواهد بود؛ زیرا زن و حیثیت او حق خداست. هنگامى که جامعه، زن را با اندام برهنه بخواهد، طبیعى است روزبه روز تقاضاى آرایش بیشتر و خودنمایى افزونتر از او دارد و هنگامى که زن را از طریق جاذبه جنسى اش وسیله تبلیغ کالاها و عاملى براى جلب جهان گردان و مانند این ها قرار دهد، در چنین جامعه اى شخصیت زن تا حد یک عروسک یا یک کالاى بى ارزش سقوط مى کند و ارزش هاى والاى انسانى او به کلى به دست فراموشى سپرده مى شود و به این ترتیب، زن، وسیله اى براى اشباع هوس هاى سرکش برخى مردان آلوده و فریبکار مى شود.

تثبیت حکومت رضاخان در ایران پس از مساله کشف حجاب صورت گرفت. در جواب باید گفت که اول اینکه سیره از دلایل لبی است که باید به قدر متیقن آن عمل کرد و از اطلاق آن به ادله لفظیه نمیتوان بهره گرفت. در سال 1614 دکارت به پوآتیه رفت، جایی که در سال 1616 مدرک حقوق گرفت. در سال 1644 دکارت اصول فلسفه که مجموعهای از فیزیک و متافیزیک خود بود را منتشر کرد.

موضوع گسترده دین و معنویت چیزی است که من را به سمت آموختن درباره متافیزیک هدایت کرد. ارسطو یک نظریه خیال دارد که اگر برخی اشارات جزئی جسورانه را از این نظریه حذف کنیم با یک نظریه بسیار سنتی درباره خیال مواجهیم. برای همین است که به این گونه حالات گرایشهای گزارهای میگویند. هاله افشار (فمنیست): زنان محجبه معتقدند، حجاب آنها را ناظر بر دیگران می کند و نه بالعکس و آنها را از تحمیل های صنعت مد و فشارهای افسانه زیبا بودن آزاد می کند و البته دلیل اصلی مسلمانان فراتر از همه اینهاست و آن وظیفه شرعی آنان است.

4- دلالت عقلی غیرلفظی: مانند دلالت دود بر آتش. تدريجا كلمه «فيلوسوفيا» بر عكس كلمه «سوفيست» كه از مفهوم «دانشمند» به مفهوم «مغالطه كار» سقوط گرفت، از مفهوم «دوستدار دانش» به مفهوم «دانشمند» ارتقاء يافت و كلمه «فلسفه» نيز مرادف شد با دانش. شكر خدا را كه آن بساط بر چيده شد، و زن از صورت ابتذال سابق و موقعيت يك عروسك فرنگى و كالاى بى ارزش در آمد و شخصيت خود را باز يافت، حجاب بر خود پوشيد اما بى آنكه منزوى شود و در تمام صحنههاى مفيد و سازنده اجتماعى حتى در صحنه جنگ با همان حجاب اسلاميش ظاهر شد.

می خواهند زن به شکل خاصی در جامعه ظاهر بشود. 5. استقلال مالی و تشکیل خانواده: دختر و پسر بعد از رسیدن به سن بلوغ علاقه دارند تا از نظر مالی و معیشتی مستقل باشند و تشکیل زندگی بدهند و در مسیر زندگی روز به روز پیشرفت کنند. دخترانی که چادری هستند گرمای بیشتری را تحمل می کنند. در واقع شهید مطهری در اینجا هم همانند مباحث حقوق زن، نشان میدهند که این نحوه طرح مساله که در جامعه ما شایع شده بازی کردن در میدان بازی غربیهاست و ابتدا سعی میکنند میدان بازی را اصلاح کنند و سپس بازی را شروع کنند.

مساله حجاب و مَحرم و نامحرم و نگاه کردن و نگاه نکردن، همه اینها برای این است که عفاف سالم نگه داشته شود. زمانی که تفکّرات مارکسیستی در ایران خیلی رواج داشت، یکی از قلمهای عمدهی تبلیغاتىِ کمونیستها کوبیدن منطق ارسطویی و منطق شکلی بود که در مقابلِ منطق دیالکتیک فحش محسوب میشد؛ میگفتند اینها طرفدار منطق ارسطوییاند! تصرف کشوری که تنها تفکر شهوت در اذهانشان باقی است، بدون صرف هزینه خواهد بود. و مرد هم بپذیرد که غیرت برای او یک حُسن است. رویکرد دیگر این است که علل را شرایطی به هم پیوسته و ایجابی برای وقوع واقعه تعریف کنیم؛ یعنی آنها را شرایط کافی و یا لازم که احتمال واقعه را کم و زیاد میکنند، تلقی کنیم.

بدیهی است وقتی اجازه دادیم هر کاری آزاد باشد، آزار جنسی، مزاحمت ها و تجاوز به عنف هم افزایش پیدا می کند، جامعه ای که علیه شرم و حیا اعلام جنگ کرده، دشمن زنان است. جامعه ای که علیه حیا و عفت اعلان جنگ کرده دشمن زنان است. هستند. اما آن چه که سبب شده تا سودجویان بخواهند از آب گل آلود ماهی بگیریند، تفاوتهایی است که مردان و زنان در سراسر دنیا از نظر فیزیکی و روحی دارند. هر ۱۴ دقیقه یک نفر مورد تجاوز به عنف قرار می گیرد و هر ساله ده ها هزار کودک در اروپا مورد تجاوز جنسی و سوء استفاده های دیگر قرار می گیرند.

لئو تولستوی (نویسنده و فیلسوف روسی): مسبب ازدیاد طلاق در اروپا را تمدن فاسد و اختلاط جنسی و نبودن حجاب دانسته و گفته که زن به واسطه معاشرت با مردی که موافق میل اوست، از همسر خود روی می گرداند و محبت صادقانه به عنوان اساس رابطه خانوادگی در اروپا نادر است. همانطور که میدانید یکی از مهمترین دامهای شیطان که به وسیله آن بیشتر افراد از صراط مستقیم الهی و دین حق منحرف میشوند و به گرداب معصیت و گناه میافتند، همین مساله غریزه جنسی است. البته در ادامه ی بحث نشان داده خواهد شد که این تفکیک موجه نیست.

پلینت روث: رواج فرهنگ برهنگی نه تنها آن را به صورت عادی و یک چیز بی اهمیت در نمی آورد بلکه عطش روحی را افزایش می دهد. چون جسم راه به جایی نمی برد، روح فشارهایی وارد می کند و این فشارها عامل ایجاد عقده های روحی – روانی می شود. مغز به عنوان فرمانروای بدن، بدون توجه به عقل، تمام اعضای بدن را وارد به فعالیت نموده و روح را تحت سلطه خود قرار می دهد. مثلا ما به عنوان افراد مسلمان باید به فلسفه ازدواج در اسلام توجه داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید