وظایف و سیاست ها

در دانشگاه مهر البرز رشته مدیریت فناوری اطلاعات از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و چندین فارغ التحصیل در این رشته از این دانشگاه وارد بازار کار و سطح مدیریتی کشور شده اند. ۹. نیازسنجی، تدوین و به روز آوری رشته های هنری و تبلیغ و ترویج قرآن و عترت. ۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی. سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهایی جامع و فراگیر است كه باید در اجرا نیز با همین جامعیت و فراگیری، تحقق یابد. باید روند اجرای سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، بصورت یك حركت مستمر و متوقف نشدنی، تا رسیدن به نتیجه، ادامه یابد و هر یك از قوا نیز بر روند كار خود نظارت دقیق داشته باشند. 52- تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات. ۴.برنامه ریزی و تدوین تقویم سالانه مناسبت­های ملی، مذهبی و انقلاب اسلامی به منظور برگزاری مراسم و مناسبت­ها با هدف پاسداشت شعائر دینی و ایجاد شادابی و نشاط در محیط کار.

من اشاره كنم به مسئلهی اقتصاد مقاومتی. اخیراً مسئولین محترم دولتی برای من گزارش آوردند، ما از لحاظ گاز هم كه دوّم بودیم در دنیا، امروز شدیم اوّل. پس برای مدیریت راهبردی تغییر باید نیروهای موثر بر آن شناسایی شوند(Swanepoel &Eramus ,1998 ) . فرمانده فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران با اشاره به اینکه ماموریت شناسایی و سنجشی میتواند چندمنظوره باشد و در حوزههای کشوری و دفاعی استفاده شود، افزود: مدار ماهواره طوری طراحی شده است که از قطبین گذر ندارد، ولی بیشترین گذر را از کشور خودمان و غرب آسیا دارد. البته بیتردید این علوم نیز برای پیشرفت کشور ضروری هستند، ولی مساله، عدم توجه متوازن و دستکم گرفتن جایگاه علوم انسانی در اداره امور جامعه و به طور ویژه، تمدنسازی در تراز جهانی است. وی افزود: دولت دینی و جامعه دینی غضب دارد اما آن را مانند شهوت خود تربیت می کند. گفتمانسازی در خصوص اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به یك گفتمان عمومی، بسیاری از مشكلات را بر طرف و كارها را تسهیل خواهد كرد.

اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست، به معنای در لاك خود رفتن نیست؛ یك معنای كاملاً معقولتر و عمیقتری دارد كه قابل فهم و قابل دفاع است؛ و علاج هم همین است؛ ما باید بتوانیم یك اقتصادی را در كشور بهوجود بیاوریم كه در مقابل بحرانها و جزرومدهای بینالمللی مقاوم باشد، آسیب نبیند؛ این لازم است. توسعه مطالعات روششناسی فهم و تفسیر قرآن کریم ، یکی از ارکان پیشرفت معارف قرآنی است. شفقنا- مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت:تعامل بین دانشگاه و صنعت را به روشهای مختلف از جمله با توسعه پایان نامههای تقاضا محور میتوان گسترش و افزایش داد. مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واكنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی. آنچه كشور را نجات میدهد، تكیه به نیروی داخلی و نگاه به درون است؛ هم در زمینهی اقتصاد، هم در زمینهی مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی، هم در زمینهی مسائل فرهنگی. ؛ مسئولینمان هم خوشبختانه مسئولین دلسوزی هستند، دلشان میخواهد كار كنند، ما هم كمكشان میكنیم، دعایشان هم میكنیم؛ البتّه اصرار هم میكنیم كه مسئولین هم به نیروی داخلی تكیه كنند؛ از مسئولین هم میخواهیم به مردم اعتماد كنند، به نیروی داخلی اعتماد كنند، سعی كنند این سرچشمهی فیّاض تمام نشدنی را در داخل، خروشان و فروزان و جوشان كنند؛ این اگر شد، همهی درهای بسته باز خواهد شد.

انشاءالله بزودی سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ خواهد شد. بدون شک در پرتو این تغییر و تحول، فرهنگ سازمانی حاکم بر دستگاه سیاست خارجی نیز با نیازمندیها و اولویتهای روز انقلاب اسلامی منطبق خواهد شد. دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی استان و نظارت بر رعایت ضوابط انتشار آنها. «مهدی عباسی» شامگاه چهارشنبه در رویداد سرمایه گذاری در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی ( البرز ونچر دو) با اشاره به حوزههایی که پارک در آنها فعالیت میکند، افزود: از بین ۹ شتاب دهنده پارک برای سال آینده، حداقل یکی در زمینه صنایع غذایی فعالیت خواهد کرد. دنبال ابلاغ این سیاستها انشاءاللَّه ساختهای لازم، كارهای لازم، تلاشهای لازم برای ایجاد اقتصاد مقاومتی – كه متّكی به مقاومت مردم است – بهوجود خواهد آمد؛ و ملّت راه خود را ادامه خواهد داد. تا وقتی كه ما چشممان به دست دیگران باشد، دنبال این باشیم كه كدام مقدار از تحریمها كم شد، كدام مقدار چنین شد، فلان حرف را فلان مسئول آمریكایی گفت یا نگفت – تا وقتی دنبال این حرفها باشیم – به جایی نمیرسیم. به منظور هماهنگی بیشتر محتوای مقالات با عنوان نشریه، لازم است وجه مسئله مندی پژوهش در ارتباط با اقتصاد ایران و همچنین ضرورت انجام تحقیق، در مقاله مورد توجه جدی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید