وظایف و سیاست ها

۴. جمع آوری و تدوین اطلاعات مرتبط با برنامه ها، سیاست ها، مصوبات و عملکرد وزارتخانه به منظور بهره برداری در کمیسیون ها و جلسات مجلس شورای اسلامی. در حالت ایدهآل، تولیدکننده محصول در این فعالیتهای مقدماتی مشارکت نموده و از این رو، میتواند اطلاعات ضروری برای گرفتن تصمیمات تجاری مطلوب را درخواست و به دست آورد؛ برای مثال، اطلاعاتی نظیر اینکه چه کسانی و با چه کمیت و کیفیتی محصول را خریداری خواهند نمود. در قسمت نظریه پردازی به صراحت ارتباط فرهنگ و هویت ملی یک کشور با سیاست خارجی را نفی کرده اند. 4- اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیبهای ناشی از موادمخدر و روانگردان با بهرهگیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی. در این مرحله با توجه به اهداف کسب وکار، گروه مشاور و مجری طرح نسبت به بررسی ابعاد مختلف طرح اقدام نموده و بر اساس اهداف شرکت و منشور پروژه (تعریف شده در ماژول اول) فناوری­های کلیدی شناسایی می­شوند تا بر اساس بانک­های اطلاعاتی و بررسی اختراعات ثبت شده و موارد مشابه بانک اطلاعاتی مربوط به فناوری­ها ایجاد گردد.

بنابراین، نهاد، یک پدیده بسیط و یک تسلط عملى ساده نیست، بلکه، پدیدهاى است که جنبه و یا ریشه روانى و اعتقادى و اخلاقى نیز دارد که به این لحاظ با وصف «حقانیت»، توصیف مىشود. در این مرحله با توجه به اهداف مجموعه از انجام این انتقال فناوری، معیارهای ارزیابی مناسب بودن فناوری ها استخراج و وزن دهی می شود و سپس هر یک از گزینه های فناوری بر اساس این معیارها مورد ارزیابی قرار می گیرد و در نهایت جایگاه هر یک از فناوری ها در این مرحله شناخته می شود و سپس تامین کنندگان این فناوری ها نیز براساس این معیارها رتبه بندی می شود. مهمترین عوامل مؤثر بر این ناکامی ­ها، در سه سطح تحلیل ملی (با بررسی تأثیر نظام نوآوری و سیاستهای دولت)، سطح بخشی (رژیم فناورانه) و سطح بنگاهی (قابلیتها و یادگیری فناورانه) مورد بررسی قرار گرفته و بهمنظور برونرفت از این چالش­ها، مهمترین راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده است.

یافته­ ها نشان می­دهند که حمایت از صنعت و تولید داخلی، تقویت نقش نیروی انسانی متخصص، انجام تحقیق و توسعه مشترک، تدوین قوانین و مقررات مناسب، فرهنگ خودباوری، تقویت قابلیت فناورانه صنایع دفاعی، ارتقاء سطح یادگیری به شیوه رسمی، تقویت نقش مالکیت و تقویت نقش مراکز تحقیقاتی دراینرابطه بایستی مدنظر قرار گیرد. قابلیت های فناورانه محصول محور شامل توانمندی طراحی و توسعه و توانمندی خلق فناوری، و توانمندی­ های فناورانه فرآیندمحور شامل توانمندی ساخت و تولید، توانمندی نوآوری در فرآیند و توانمندی تضمین کیفیت می­باشد. با توجه به سرعت روزافزون پیشرفت علم و فناوری، ایجاد و خلق فناوری تنها از راه تحقیقوتوسعه امکانپذیر و اقتصادی نمیباشد و انتقال فناوری به یکی از اصول لاینفک توسعه فناورانه کشورها مبدل گشته است. پس از انجام مذاکرات اولیه و دریافت پیشنهادات تامین کنندگان و با توجه به ویژگی های فناوری و تامین کنندگان آنها در این مرحله نسبت به انتخاب نهایی تامین کننده و نوع فناوری اقدام خواهد شد.

سیستمی که از تکنولوژی برای دریافت یک ورودی، و سپس تغییر آن با توجه به کاربرد، و تولید خروجی استفاده میکند به عنوان سیستم تکنولوژیک یا سامانه فناوری شناخته میشود. شما میتوانید در هر زمانی و با تغییر ترجیحات خود در قسمت تنظیمات گوشیتان یا با مدیریت ترجیحات خود در تارنما/برنامه سومشخص که از خدمات فوری Xiaomi استفاده میکند، از دریافت اطلاعات تبلیغات از سوی ما و سومشخصها انصراف دهید. بنابراین دولت جمهوری اسلامی گام­های اساسی در جهت گفتگو با جهان خارج و تنش­زدایی با کشورهای منطقه و جهان برداشت و همکاری­های منطقه­ای و بین­المللی خود را افزایش داد. در سطح بنگاهی، شوال پور و همکاران، مسیر فرارسی فناورانه در صنعت اکتشاف و تولید نفت با رویکرد یادگیری و توسعه توانمندیهای فناورانه (دو شرکت ازدیاد برداشت نفت در ایران) را مورد بررسی قرار داده ­اند. سپس به بررسی تامین کنندگان مختلف پرداخته خواهد شد و فرصت­های بالقوه همکاری با هر تأمین کننده شناسایی می­گردد. در این مرحله موارد مختلف از جمله پیشنهادهای مالی هر یک از تامین کنندگان به همراه نوع قرار داد انتقال فناوری، نحوه همکاری، نحوه پرداخت ها، انحصاری بودن یا نبودن فناوری و … دومین لازمه قضیه نخست، این که انقلاب در جوامع بىمعنا و ناحق خواهد بود و به نهادهاى موجود در یک جامعه، هیچگاه نباید حمله و هجوم کرد; هرچند که جامعه را به لجن بکشند و انسانها را از مسیر حق منحرف سازند; چرا که هر نهادى حق است و نتیجه روشن حقانیت هر نهاد آنست که حمله و هجوم به حق و حقانیت; مسلما، ناحق خواهد بود و خود به خود، هر نوع انقلاب و تحولى، در جامعه، محکوم به بطلان مىشود.

دیدگاهتان را بنویسید