نگاهی متفاوت به سیاست بایدن در قبال ایران

دوم، سرمایه گذاری در آفریقا یک بازار بزرگ برای کالاهای صادراتی چین است که می تواند تلاش چین برای بازسازی اقتصاد خود را به دور از نیروی کارش تسهیل کند چرا که هزینه نیروی کار در چین رو به افزایش است. موثر برای شکست اشغال(اندونزی) حساب کند. دولت چین بر این باور است که تقویت روابط چین و آفریقا به افزایش تاثیر بین المللی چین کمک کند. اغلب دولت های آفریقایی از سیاست “یک چین” به عنوان پیش شرط جذب کمک های چین و سرمایه گذاری، حمایت می کنند. آن ها کمک های چین به زیرساخت های کشور خود را تحسین کرده و بر پیشرفت های قابل مشاهده مربوط به فعالیت های اقتصادی و اشتغال زایی برای کارگران محلی، پیشرفت های ملموس جاده ها ، خطوط ریلی ، پل ها و سایر شبکه های حمل و نقل و همه چیزهایی که به نفع شهروندان عادی است تاکید می کنند. بسیاری از رهبران آفریقایی باور دارند که چین انگیزه های بیشتری نسبت به کشورهای غربی برای همکاری دارد. وی، به عنوان تحلیلگر، در آژانس ملی اطلاعات زمین – فضا (National-Geospatial Intelligence Agency)، وابسته به وزارت دفاع آمریکا، مشغول به خدمت بوده است.

طبق گزارش تحلیلگران غربی، حجم مصرف آمریکاییها که با این فرهنگ خو گرفتهاند بسیار بالاست؛ به طوری که در دهه آینده با آنکه چینیها و هندیها هر کدام 10 برابر آمریکاییها به جمعیت کره زمین اضافه میکنند، اما فشاری که از جانب آمریکاییهای امروزی بر طبیعت زمین وارد میشود، بیشتر از آن مقداری است که مجموع چینیها و هندیها وارد میکنند. اقدامات در این کشور در راستای بهبود بخش مالی و اصلاح شرکتهای اقتصادی دولتی، که در دهه ۸۰ بسیار مورد بحث قرار گرفت، نیز به آرامی انجام میشدند. اومیرزاق به سختی با قرض فراوان پول را به دست آورد و پس از آن با بدهی سنگین به قزاقستان گریخت. دکتر عاملی ظرفیتهای فعلی چین را چنین عنوان کرد: چین با بیشترین جمعیت و منابع انسانی در جهان و با جمعیتی بالغ بر 1 میلیارد و 450 میلیون نفر؛ اقتصاد دوم جهان، دارای بالاترین رشد اقتصادی در سالهای اخیر، با تولید ناخالص داخلی 150 میلیارد دلار در سال 1978 و افزایش آن به چهاردهونیم تریلیون دلار در سال 2019؛ و اقتصاد دیجیتال اول، مقام اول در صادرات و مقام دوم در واردات، و قدرت دوم نظامی در جهان از جایگاه قدرتمندی برخوردار است. و بالاخره اینکه چین به دنبال یک نقش سازنده تر به عنوان عامل ثبات در منطقه خصوصا در زمینه کاهش تهدیدات امنیتی نسبت به منافع اقتصادی چین است.

مقامات آفریقایی نگاه مثبتی به نقش چین در قاره خود دارند و از تاکید شدید چین بر ارتباطات دولت با دولت استقبال می کنند. دولت های آفریقایی به چین برای فراهم کردن شناسایی و مشروعیت سیاسی و کمک به توسعه اقتصادی از طریق کمک، سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت و تجارت نگاه می کنند. بسیاری از رهبران آفریقایی امیدوارند که چین در مسیرهایی با آن ها وارد تعامل شوند که ایالات متحده و سایر دولت های غربی وارد نمی شوند، همچون مشارکت اقتصادی بدون وعظ و موعظه درباره حکومت خوب و یا سرمایه گذاری در پروژه های با ریسک بالا و یا مناطق دور که برای شرکت ها و دولت های غربی جذاب نیست. چین برای حفظ ذخایر آینده، در بخش نفت کشورهایی همچون سودان، آنگولا و نیجریه سرمایه گذاری کرده است. تموچین ” در سال 1206 میلادی کشور ” یوان ” را تاسیس کرد اما ” هوبی لیه ” در سال 1271 میلادی آن را ” یوان ” نامید و در سال 1279 میلادی سلسله ” سون ” را سرنگون کرد و شهر ” دا دو ” ( بیجینگ امروز ) را پایتخت قرار داد . ملیت مغول در شمال صحرا زندگی می کردند . ” تموچین ” قبیله های مختلف را شکست داد و ملت مغول را وحدت بخشید و کشور مغولها را ایجاد کرد و خود را ” چنگیزخان ” نامید . ارتش مغول قبل از این به آسیای مرکزی ، اروپای شرقی و ایران حمله کردند . این کشور بزرگ که آسیا و اروپا را در بر می گرفت ، چندی نگذشت که به چند کشور مستقل تبدیل شد . در بخش شمالی سلسله ” یوان ” به سبب نبردهای دراز مدت به شدت تضعیف شد . امپراتور ” یوان شی زو ” بر توسعه کشت و رزع تاکید و رود زرد را مهار کرد . چین در دوران سلسله های ” تانگ ” ، ” سون ” و ” یوان ” پیشرفته ترین کشور جهان بود . پیشرفت اقتصادی و فرهنگی توجه کشورهای همسایه را جلب می کرد . در آن زمان تبادلات بین فرستاده ها ، بازرگانان و کارشناسان کشورهای مختلف بسیار زیاد و تبادلات چین با کشورهای دیگر نیز فعال بود . در سلسله ” یوان ” اعزام فرستاده ها و تبادلات بازرگانان و رفت و آمد بین کشورها بیشتر از هر دوران دیگر بود . سلسله ” یوان ” با ژاپن و کشورهای مختلف آسیای جنوب شرقی نیز مبادلاتی داشت . بسیاری کشتی های چینی در دریاهای چین و هند دیده می شدند . فن چاپ ، باروت و قطب نما از راه کشورهای عرب به اروپا رسید . علم نجوم شناسی ، علم پزشکی و علم ریاضی کشورهای عربی نیز به تدریج وارد چین شد و دین اسلام در این کشور رواج یافت . رفت و آمد چین با شبه جیزره عرب به غیر از راه دریایی ، از طریق مسیر زمینی از راه استان ” یونن ” انجام می شد . چینی های ساخت چین به آفریقای شرقی منتقل و به مراکش فروخته می شد . در سال 1275 میلادی ، ” مارکو پولو ” پسر یک بازرگان ونیزی وارد چین شد و 17 سال در چین زندگی کرد . وی کتاب معروف سفر به چین را در این دوران نوشت . این کتاب یکی از اسناد مهمی است که مردم کشورهای غربی با خواندن آن با چین و آسیا آشنا می شوند . ” چو ” نوعی نثر مسجع مخصوص آواز است . دست آوردهای سلسله ” یوان ” در این زمینه بسیار زیاد بود . نمایندگان این سبک ” گوان هان چین “، ” وانگ شی پو ” ، ” بای پو ” و ” ما جی یوان ” بودند و آثار مشهور آن متعلق به ” پرونده غیر منصفانه ” و ” داستان عاشقانه شی شیان جی ” است . استثمار حکومت مغول بر مردم ملیت ” هان ” بسیار بیرحمانه بود و باعث مقاومت شدید ملیت ” هان ” شد . در سال 1333 میلادی ، قیام های دهقانی در سراسر کشور رخ داد . در سال 1351 میلادی ، کارگران اطراف رود زرد دست به قیام زدند . در سال 1341میلادی ، مردی به نام ” جو یوان جان ” با شعار ” بیرون راندن ملیت های غیر ” هان ” در راس ارتش شورشی به پایتخت حمله کرد و سلسله ” یوان ” را سرنگون و سلسله ” مینگ” را تاسیس کرد .

اما انداختن این دو موضوع در ریلِ مذاکرات ادامه دار، منطقه را تا حدی آرام نگه خواهد داشت. همزمان با این مسائل این سفرها موجب تکبر و خودبزرگ بینی بیش از اندازه ی حکومت فئودالی آن زمان چین شد. پیش بینی شده است که تا سال ۲۰۲۰، چین نفتی بیشتر از ایالات متحده وارد می کنند. آفریقایی ها خواهان تکرار گسترش اقتصادی چین هستند و باور دارند که ملت های آن ها می تواند از تجارب اخیر چین در خروج از فقر نفع برد. در اواخر سلسله ” مینگ ” تمرکز سرزمین بیشتر مشاهده می شد . در کنار اصول چهارگانه فوق، چین در سیاست خارجیاش نیز به پنج اصل همزیستی مسالمتآمیز یعنی احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، عدم تجاوز، عدم مداخله در امور دیگران، برابری و نفع متقابل و همزیستی مسالمتآمیز با سایر کشورها را در دستور کار خود قرار داده است و از این رهگذر ضمن دستیابی به صلح و ثبات منطقهای و جهانی، از هر گونه تنش با همسایگان و قدرتهای مهم پرهیز میکند. سوم اینکه چین به دنبال مشروعیت سیاسی است. ممنوعیت جدید نه تنها معاملات رمز ارزی را هدف گرفته، بلکه تمامی فعالیتهای مرتبط با رمز ارزها را نیز شامل میشود که از جمله آنها میتوان به رسانههای خبری، معاملات خارج از بورس، خدمات فناوری و عرضه توکن اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید