نقش فناوری اطلاعات در تولید و ساخت

3-نحوه داوری محصولات معرفی شده در این اطلس به این شکل بوده که هر یک از محصولات طی یک فرایند داوری علمی و تخصصی مورد ارزیابی حضوری قرار گرفته و با بررسی محصول مورد نظر، عمق تکنولوژی محصول (درصد فناوری متعلق به سازنده محصول و میزان پیچیدگی آن) تعیین شده است. در طول قرن 19 میلادی، وجه مشخصه سیاست خارجی ایران ارتباط تنگاتنگ با روسیه و انگلیس بود که روی هم 65 کنسولگری در ایران داشتند. باز هم فناوری اطلاعات است که دهههاست دادهها و تواناییهای ارتباطهای اطلاعاتی را فراهم میآورد (رادینگ، 1383: ص62). علت این امر، قابلیتهای این فناوری عظیم بوده که توانسته هم به عنوان ابزار و هم به عنوان یک تواناساز در تمامی ارکان زندگی رخ بنماید. با ورود روانشناسی به حوزهی مطالعات علمی برخی تحویلگرایان معتقد شدند که ویژگیهای اجتماعی را میتوان جمع جبری حالات روانی دانست؛ بهعبارتی جامعهشناسی را به روانشناسی تحویل میکردند و جایگاه جامعهشناسی را در هرم علمی پایینتر از روانشناسی قرار دادند. برخی از این نرم افزارها می توانند حرکت قطعات را نیز مورد مطالعه قرار دهند و برخی دیگر قادرند نقاط و زمانهای بازرسی قطعه را تعیین سازند.

مطالعه، طراحی، ساخت و راه اندازی و نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم افزاریجمع آوری، سازماندهی، طبقه بندی و انتقال اطلاعاتهسته اصلی رشته آی تی، مهندسی کامپیوتر به ویژه گرایش نرم افزار می باشد.تفاوت رشته نرم افزاری با فناوری اطلاعاتبه طور کلی ارتباط میان فناوری اطلاعات و نرم افزار مانند رابطه پزشک متخصص و دکتر داروساز است، به این مفهوم که پزشک صرفا به تجویز دارو و داروساز به ساخت دارو می پردازد.کوپایی، استاد دانشگاه در مورد تفاوت های میان نرم افزار و فناوری اطلاعات می گوید: مهندسی نرم افزار به صورت ریشه ای و بنیادین ضمن استفاده از پایه ریاضی و با عمق قابل توجه موضوعات را مورد توجه قرار می دهد، در حالی که مهندسی فناوری اطلاعات بیشتر جنبه های تکنولوژیک و کاربردی نرم افزار را بررسی می کند.وی می افزاید: مهندس نرم افزار به ارایه راه حل برای حل مسایل پیچیده سازمانی می پردازد، در حالی که مهندس IT پیاده سازی راه حل ها با استفاده از تکنیک را بر عهده می گیرد.توانمندی ها و ویژگی های لازم برای موفقیت در رشته مهندسی فناوری اطلاعاتیبا توجه به ماهیت میان رشته ای مهندسی فناوری اطلاعات ، دانشجوی این رشته لازم است که به دو مبحث علوم مدیریت و کامپیوترعلاقه مند باشد .

۶. آرشیو تمامی گزارشات تهیه شده و نگهداری مستندات مربوط به هر گزارش. اطلاعات» ملاحظه کرد. هر چه بر میزان اطلاعات (دانش فنی) که حاصل تحقیق است افزوده شود، طبعاً جرم (اندازه) و انرژی مصرفی محصول کاهش مییابد. 3- ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژة زمینشناسی ایران و گسترش همکاریهای بینالمللی(علمی، فنی، اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی درزمینة اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی. پست الكترونيك جهت اساتید، کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی. 2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد. سیستم هایCAM نیز از اهمیت ویژه ای در تولید برخوردارند. همچنین بیان گردید که در مورد تغییراتی که کاملا و بطور صریح شناخته شده اند میتوان با استفاده از اصول سنتی مدیریت تغییر عمل نمود ، اما در صورتی که تغییرات مبهم و نامعلوم بوده و از طبیعت اجتماعی برخوردار باشند ، باید روش های دیگری همچون روش سیستم های نرم که جزئی از مدل تغییر است را بکار گرفت و از طریق مشارکت فعال بخش های در گیر در امر تغییر به اهداف آن دست یافت .

اهداف این طرح عبارتند از: راه¬اندازی یک بانک اکوسیستم نوپا در هر منطقه پشتیبانی و مشارکت در برگزاری رویدادهای مرتبط با نوآوری در مناطق مختلف کشور در این طرح، کشور به پنج منطقه جغرافیایی تقسیم و انجام طرح در هر منطقه به یکی از کارگزاریهای مربوطه محول شده است. پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد داشنگاهی به عنوان کارگزار سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیت کارگزاری منطقه یک شامل شش استان یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام و قم را برعهده گرفته است. ارائه خدمات سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه ای به حوزه های مختلف دانشگاه شامل عیب یابی سیستم ها و رفع نواقص. کلیه بخش ها و فصول این کتاب با توجه به سرفصل های مشترک اغلب دانشگاه ها تنظیم شده و سعی شده در بخش های عملی تصاویر مورد نیاز ارائه گردد. از آنجا که تمامی پیشرفتهای یادشده در این مرحله از اتوماسیون، تنها حول یک ماشین یا عملیات خاص صورت پذیرفت، واژهاتوماسیون نقطه ایبرای آن در نظر گرفته شد. کوثری با بیان این که دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی، هیچ گونه تجربه و مهارتی در زمینه کارآفرینی در دانشگاه کسب نمیکنند، گفت: میتوان با تشکیل هستههای کارآفرینی، برگزاری کارگاهها، فرستادن دانشجویان به مراکز مختلف به عنوان کارآموز، شبیه سازیهای رایانهای، مصاحبه با کارآفرینان، راهاندازی کسب و کارهای دانشجویی و کاوشهای محیطی، در این زمینه مؤثر واقع شد.

دیدگاهتان را بنویسید