نقش فناوری اطلاعات در تولید و ساخت

با توجه به اینکه این روز ها بحث انتخاب رشته داغ است، در این مقاله طراحی سایت به معرفی کامل رشته فناوری اطلاعات می پردازیم . نگهداری نقشه ها و مراقبت از آنها نیز مسئله دیگری بود که هم فضای زیادی را می طلبید و هم زمان قابل توجهی را برای کدگذاریبایگانی و بازیابی مجدد به خود اختصاص می داد. در امریکا هزینه ها (مخارج) در سال 1997 بیش از 1000 میلیارد دلار بوده و هم اکنون بیش از 15% تولید ناخالص داخلی ( GDP ) را شامل میشود. محققان اداره تحقیقات اقتصاد ملی امریکا پیشبینی میکنند که در نهایت ممکن است که هزینه های بهداشتی و درمانی به 33% از GDP در اواسط قرن برسد. وقتی اقتصاددانان به هزینهها اشاره میکنند منظورشان هزینه فرصت است نه هزینههای حسابداری. اقتصادادان معمولاً بهترین امکان استفاده از منابع را هزینه فرصت آن می دانند. آقای یون ۶۱ ساله که دوره ۵ سال ریاست جمهوریاش از ماه می شروع میشود مون جائه-این، رئیس جمهوری فعلی را به نزدیکی به پکن و پیونگیانگ و دور شدن از ایالات متحده آمریکا متهم کرده است. کتاب «سیاست» اثر «كنت ميناگ» را «بهمن دارالشفایی» به فارسی ترجمه کرده و آن را «نشر ماهی» سال 1386 منتشر کرده است.

سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره و کل عرضه پول در اقتصاد یک کشور تعیین می شود تا بر موارد مختلفی چون رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و نرخ بیکاری اثر بگذارند. آمریکا، شیطان بزرگ است چون مثل ابلیس تولید شبه علم و دروغ می کند. دوما در داخل سیستم کدامیک از امور و فعالیت به نفع مردم می باشد و در اولویت قرار دارد؟ فعالیت نهایی، تجاریسازی محصول خواهد بود. تخصیص منابع به یک برنامه و فعالیت یعنی عدم تخصیص آن به برنامه دیگر و این همان هزینه فرصت می باشد. مفهوم هزینه فرصت در قلب همه تحلیلهای اقتصادی واقع شده است. همچنین مستلزم فدا کردن سایر استفادههای بالقوه از منابع استفاده شده برای ارائه این مراقبتهاست(هزینه فرصت). برای مثال هزینهها و منافع تصمیمگیری جهت ساختن بتا اینترفرون برای درمان بیماران ms شامل ارزیابی منافع بیماران ms از آن درمان در مقایسه با منافع ممکن ناشی از استفاده از همان مقدار منابع برای درمان سایر بیماران که از بیماری دیگری رنج میبرند میباشد. همچنین از این نوع فناوری در بانک ها برای انجام تمام عملیات مربوط به کسب و کارها و ارائه خدمات به مشتریان استفاده می گردد.

در حین حرکت و دراثنای کسب تجربه است که روشن خواهد شد. در کشورهای صنعتی اقتصاد دارو به عنوان یک زمینه کاربردی بسط و توسعه یافته و تعداد مطالعات چاپ شده به سرعت در حال افزایش است. 5ـ تدوین برنامههای کلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور. اگر بخواهیم کشور های جهان را بر اساس توانایی آنان برای رشد فراگیر رتبه بندی کنیم این رتبه بندی ها کاملا متفاوت خواهند بود. یعنی نزدیک به یک پانزدهم از همه فعالیتهای اقتصادی امریکا را شامل میشود. بنابر آنچه که گفته شد مراقبتهای بهداشتی و درمانی یک کالای اقتصادی است. عرضه مراقبتهای بهداشتی و درمانی محدودیت دارد برای تولید و عرضه مراقبتهای بهداشتی و درمانی بیشتر، باید از چیزهای دیگر و کالاها و خدمات دیگری که امکان تولید داشتند بیشتر صرف نظر کنیم و بخاطر اینکه مراقبتهای بهداشتی و درمانی برای رفاه ما مهم تر است این انتخاب تنش زاست. در طول سالهای گذشته، متاسفانه فرهنگ غالب مدارس، دانشگاهها و حتی خانوادهها این بوده است که نخبگان و افراد واجد استعداد برتر، بیشتر به تحصیل در رشتههایی غیر از رشتههای انسانی تشویق و ترغیب شدهاند. در مدیریت دانش، بر فناوری تأکید میشود تا دانش، ذخیره و دسترس پذیر شود و این امکان فراهم گردد که افراد بدون اینکه در کنار هم باشند، با یکدیگر همکاری کنند (حسن زاده، 1386: ص.43).

مالکان این فناوری میگوید که LiveStory در نظر گرفته شده است تا فقط برای عکسهای افراد متوفی استفاده شود و هرگز نباید بدون اجازه آنها روی عکس یک فرد زنده استفاده شود. منابعی که برای تولید مراقبتهای بهداشتی و درمانی استفاده میشود نظیر منابع انسانی، سرمایه و مواد خام و اولیه محدود هستند. بسیاری از این منابع که برای تولید و مصرف مراقبتهای بهداشتی و درمانی استفاده میشوند میتواند برای موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرند. یک دلیل دیگر برای درک و یادگیری اقتصاد سلامت حتی در صورتی که خودتان به عنوان یک تحلیلگر آنرا بکار نگیرید، آن است که شما قادر خواهید شد به عنوان یک منتقد آگاه و مطلع، در بخشهای سیاستگذاری و برنامه ریزی درگیر شوید. از طرف دیگر بسته به اینکه افرادی که به بحث وحدت و تمایز علوم و همچنین طبقهبندی علوم وارد شدهاند، در چه علم یا علومی سررشته داشتهاند، معیارهای پیشنهادی آنها متفاوت بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید