منطق قدیم [منطق ارسطویی یا منطق اسلامی] به زبان ساده ⋆ لوکئوم

بدون شك در عصر ما كه بعضى نام آن را عصر برهنگى و آزادى جنسى گذاردهاند و افراد غربزده، بى بند و بارى زنان را جزئى از آزادى او مىدانند سخن از حجاب گفتن براى اين دسته ناخوشايند و گاه افسانهاى است متعلق به زمانهاى گذشته! حتی در میان این دسته ها، افرادی عشق را چنان تحقیر می کنند که با بوی جوراب مقایسه اش می کنند و فکر می کنند دوران عاشقی به سر آمده است اما نگرش سوم ما را به سمتی می برد که آن را با عنوان دوست داشتن، از عشق جدا می کنند.

اما هیچ چیز و هیچ کس دیگر در این جهان نیست که شایسته آن باشد که دختری ناخن پایش را به خاطر او عریان کند(مهدی زاده ، 1381:در پاورقی سوال اول، ص 5) . به این ترتیب، یکی از ابعاد عشق که فلسفه هگل بسیار بر آن تاکید می شود، جنبه وحدت بخشی آن است؛ به خصوص در تحلیلی که او از تشکیل خانواده به دست می دهد، این مهم نقش اساسی ایفا می کند. روشهای استدلالی این نظریات مناسب فهم رفتارهای فردی است؛ مانند روش «فهم» و تفسیر رفتار عقلانی که در بالا مورد توجه قرار گرفت.

اما دردیدگاه مسیحیت، تجرد مقدس شمرده شده است؛ از این رو، جای هیچ شبهه ای باقی نخواهد ماند که برای از بین بردن زمینه تحریک و تهییج جنسی، این مکتب، زنان به رعایت پوشش، عفت کامل و دوری از هرگونه آرایش و تزیین، به صورت شدیدتری فرا خوانده شدهاند. مثلاً جسم واقعیتی است که در خارج وجود دارد و برای وجود خود نیاز به موضوع دیگری ندارد؛ اما سپیدی به تنهایی یافت نمی شود مگر آنکه در جسمی قرار گیرد تا جسم سپید به وجود آید. در کلّ از این آیات و روایات نتیجه میگیریم که: زنان باید با پوششی گشاد و بزرگ، سر و سینه (بدن) را بپوشانند به گونهای که مورد تهییج هوسبازان و مزاحمت آنان قرار نگیرند.

به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی دفاعپرس، حجتالاسلام «عباس محمدحسنی» رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در همایش گوهرهای فاطمی که امروز (سهشنبه) به میزبانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، اظهار داشت: در آیات متعدد قرآن، حجاب و عفاف مورد تأکید قرار گرفته است. از آنچه گفتيم اين نكته روشن میشود كه مفهوم آيه فوق اين نيست كه مردان در صورت زنان خيره نشوند تا بعضى از آن چنين استفاده كنند كه نگاههاى غير خيره مجاز است، بلكه منظور اين است كه انسان به هنگام نگاه كردن معمولا منطقه وسيعى را زير نظر مىگيرد، هر گاه زن نامحرمى در حوزه ديد او قرار گرفت چشم را چنان فرو گيرد كه آن زن از منطقه ديد او خارج شود يعنى به او نگاه نكند اما راه و چاه خود را ببيند و اينكه« غض» را به معنى كاهش گفته اند منظور همين است (دقت كنيد)دومين دستور در آيه فوق همان مسأله حفظ« فروج» است.

افلاطون مکالمات فراوانی در باب فلسفه نوشت و در این آثار اشارات و بررسیهای ضمنی بسیاری درباره یاخلاقیات کرد؛ اما فلسفه اخلاق راه خود را رسماً از زمان ارسطو آغاز کرد. برای ارسطو که یکسره از عقل پیروی می کرد، براساس استدلال عقلانی، حرکت و تغییر در جوهر غیرممکن بود، زیرا در این صورت دیگر چیزی ثابت باقی نمی ماند تا حرکت در آن اتفاق بیفتد. به اعتقاد آنها فیلسوفان تحلیلی تلاش می کنند در نوشته های خود از زبانی بدون غموض و ابهام استفاده کنند. نتیجه این مسئله هم چیزی به جز رسیدن به پوچی و پوچ گرایی نیست، که آن هم در نهایت موجب دست شستن آدمی از زندگی و خزیدن به کنج تاریک افکاری مردود و پوسیده می شود.

این کارشناس مذهبی به تشریح فلسفه حجاب پرداخت و گفت: اولین دلیل و فلسفه حجاب، آثار مثبت روانی و بهداشت روانی برای خود فرد و در نهایت جامعه است. در مورد استثنائات حجاب، نخست به زنان سالمند اجازه میدهد که بدون قصد تبرّج و خودنمایی، لباسهای رویی خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولی در نهایت میگوید: اگر عفت بورزند، یعنی حتی لباسهایی مثل چادر را نیز بر ندارند، بهتر است. لزوم کنارهگیری کامل زن در حیض در دین زرتشت، محق دانستن مرد در طلاق زنی که صدایش در کوچه شنیده شده بدون پرداخت مهریه از طرف دین یهود، رکن بودن چادر و روبند و ذکر نام آن دو به طور صریح در کتاب مقدّس مسیحیان و وجوب سکوت زن نزد بیگانه و در کلیسا از طرف مسیحیت، بهترین گواه بر این مطلب است.

در دوره هخامنشیان پوشش زنان به صورت یک پیراهن ساده و بلند بوده و در دوره اشکانیان نیز زنان از رنگ های شاد و ارغوانی برای چادر خود استفاده می کردند. در تعریف علم اخلاق به «علم چگونه زیستن یا علم چگونه باید زیست»(5) نیز بیشتر بر جنبة عملی و رفتاری آن تأكید شده است تا جنبة شناختی و علمی آن. و باید روسرى خود را بر گردنِ خویش (فرو) اندازند، و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان (همکیش) خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که (از زن) بىنیازند یا کودکانى که بر عورت هاى زنان وقوف حاصل نکردهاند، آشکار نکنند و پاهاى خود را (به گونهاى به زمین) نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته مىدارند معلوم گردد.

پس فلاسفه باید زمامدار باشند تا حافظ قوانین و سنن شهر باشند، نه کسانى که از درک وجود حقیقى محرومند; زیرا نه در باطن خود ملاک و نمودارى براى پى بردن به احکام زیبایى و عدل و نیکى مطلق دارند و نه حقیقت مطلق را مشاهده مى توانند کرد تا همانند نقاشى که چشم به اصل دوخته و از روى آن تصویر مى سازد، همواره به مرجع اصلى برگردند و با دقت تمام از آن سرمشق گیرند. مساحت شهر هم باید گسترش یابد و براى چراى گوسفندان باید به سرزمین هاى دیگر تجاوز کرد.

البته باز هم افلاطون تصریح مى کند: «کشورى که در اختیار قانونگذار قرار دارد، باید توسط شهریارى مطلق العنان، که تیزهوش و قوى حافظه و شجاع و داراى اصالت ذاتى است، اداره شود. بعضى ديگر آن را به معنى خود” زينت آلات” گرفتهاند منتها در حالى كه روى بدن قرار گرفته، و طبيعى است كه آشكار كردن چنين زينتى توام با آشكار كردن اندامى است كه زينت بر آن قرار دارد. بعضى ديگر آن را به معنى” محل زينت” گرفتهاند، زيرا آشكار كردن خود زينت مانند گوشواره و دستبند و بازوبند به تنهايى مانعى ندارد، اگر ممنوعيتى باشد مربوط به محل اين زينتها است، يعنى گوشها و گردن و دستها و بازوان.

در این مدت دکارت مرتباً از دوستان خود در محل کار پنهان میشد و رسالههایی مینوشت که اکنون در میان حصارها گم شده است. این کار آنها یعنی بازسازی جریان فکری پدیدآورندگان وقایع تاریخی. در آيه بعد یعنی آیه31سوره نوربه شرح وظائف زنان در اين زمينه مىپردازد، نخست به وظائفى كه مشابه مردان دارند اشاره كرده مىگويد:” و به زنان با ايمان بگو چشمهاى خود را فرو گيرند (و از نگاه كردن به مردان نامحرم خوددارى كنند) و دامان خود را حفظ نمايند” (وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ).

داودی خاطر نشان کرد: اسلام بر خلاف غرب، جایگاه زن را والا و ارزشمند میداند و به همین منظور در قرآن کریم بر مصونیت زن از نگاههای نامحرم تاکید و توصیههای فراوان شده است. اسلام طرفدار برنامه دوم است و حجاب جزئى از اين برنامه محسوب مىشود، در حالى كه غربيها و غربزدههاى هوسباز طرفدار برنامه اولند! رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش خاطرنشان کرد: تبیین فلسفه حجاب را باید از مهدکودکها، مدارس و دانشگاهها بهصورت پلکانی و مرحله به مرحله آغاز کنیم و کار را باید با یک برنامه منسجم پیش ببریم. عبدالله بن عمر میگوید: مردی پیش ابوبکر آمد و گفت: آیا زنا به تقدیر الاهی صورت میگیرد؟

در این هنگام، سرنوشت بر او پیشی میگیرد و او کار بهشتیان را انجام میدهد و به بهشت میرود (القشیری، 1407ق: ج8 ، ص45). حجاب در ادیان و اقوام پیش از اسلام وجود داشته و آیاتی در قرآن و احادیثی از ائمه (ع)، از لزوم و اهمیت آن سخن گفته اند. وی سپس با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: همانطوری که دیدیم در آن مراسم باشکوه بسیاری از بانوان که از نظر دین، بدحجاب شمرده میشوند، حضور داشتند و در این مراسم اشک میریختند و این سوال پیش میآید که چگونه میشود فردی هم بدحجاب باشد و هم معتقد به فرهنگ جهاد و شهادتطلبی؟

به مجموعه این صفات که باعث میشود تا فردی را بزرگ منش و نیک بنامیم فضایل اخلاقی میگوییم. انتقاد دوم این است که این میانهروی با طبیعت همهٔ افراد سازگار نیست، نهضت رمانتیسیسم را میتوان انتقادی به این شیوهٔ زندگانی دانست. چنانچه بعضی از فلاسفه بر این باورند که تفکر قابل یادگیری نیست بنابراین فلسفه هم نیست- باید گفت هر انسانی دارای جهان بینی خاص خود است و حتی میتوان اضافه کرد که آن جهان بینی میتواند مبتنی بر آراء فلسفی هم باشد اما جهان بینی همان فلسفه نیست. از چهرههای اصلی بنیانگذار این مکتب میتوان جرمی بنتام و جان استوارتمیل را نام برد.

زیرا زنان عریان را کم هزینه ترین و سهل ترین وسیله تبلیغاتی برای وصول به آن هدف میدانستند و بدون شک برای این منظور از هیچ کوششی دریغ نورزیدند. زن با رعایت حجاب، از آلودگی مصون میماند، زیرا زمینه هرگونه سوء استفاده از او منتفی میگردد. مسیحیت نه تنها احکام شریعت یهود در مورد حجاب را تغییر نداد، بلکه در برخی موارد، از آن قدم فراتر نهاد؛ و با سخت گیری بیشتری وجوب حجاب را مطرح ساخت، زیرا در شریعت یهود تشکیل خانواده و ازدواج امری مقدس شمرده میشد. یا از مختصات اسلام و مسلمین نیست و در میان ملل دیگر قبل از اسلام نیز وجود داشته است؟

همه ما کسانی را دیده ایم یا شنیده ایم که هیچ گونه کامیابی و نعمت دنیوی نداشته اند و انواع مصیبت ها و بلاهای مادی و معنوی را تجربه کرده اند و در عین حال افرادی شاد و قوی و محکم بوده اند؛ و در مقابل، افرادی را سراغ داریم که مصائبی کوچک آن ها را از پای در آورده است. در مسیحیت، حجاب زنان امری واجب به شمار می­آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید