مقصود از جمله «آسمان و زمین را در شش روز آفریدیم

در اینکه حکم یاد شدهاختصاص به گندم و جو دارد یا همه محصولات زمین اجارهاى را دربر مىگیرد، اختلاف است. تابش فوقالعاده زیاد ناشی از انفجار سبب میشود همه مواد ستارهای با سرعت بالایی به فضای بین ستارهای پرتاب شوند و موج انفجار ایجاد میشود. اگر ببینی آفتاب و ماه و ستاره ها همه در یک جا جمع شدهاند و تو نیز همه آنها و نورشان را گرفتهای نشانگر این است که پادشاه کل جهان خواهی شد و همه مطیع تو خواهند شد. اگر جرم ستاره نوترونی بیشتر شود گرانش در آن بسیار قوی شده و اندازه آن به حدی کوچک میشود که تبدیل به یک ستاره سیاهچاله شود. برای مثال در قرآن میخوانیم:(وَلَوْ أَنَّمَا فِی الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ یمُدُّهُ مِن به عده سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّانَفِذَتْ کَلِمَاتُاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ) «و اگر هر درخت روی زمین قلم شود و آب دریا به اضافه هفت دریای دیگر مداد گردد باز نگارش کلمات خدا ناتمام بماند همانا خدا را اقتدار و حکمت (بیپایان) است». در حقیقت کوتوله سیاه، کوتوله سفیدی است که به اندازه کافی خنک شده است و دیگر گرما یا نور قابل توجهی از خود ساطع نمیکند.

غولهای قرمز به اندازه کافی داغ هستند تا هلیوم موجود در هسته خود را به عناصر سنگین مانند کربن تبدیل کنند (اینگونه عناصر یکی پس از دیگری تشکیل میشوند). با این تفاوت که در این حالت با فروپاشی ابر گرد و غبار، هسته به اندازه کافی متراکم نیست تا همجوشی هستهای اتفاق افتد. ستارگان نوترونی بسیار متراکم هستند (جرمی سه برابر جرم خورشید در فضایی به قطر 20 کیلومتر). ابَر غول سرخ (برای ستارههای بزرگ): همانطور که ستاره غول سرخ متراکم میشود گرمای بیشتری تولید شده و آخرین هیدروژن خود را میسوزاند و باعث می شود لایههای بیرونی ستاره بیشتر گسترش یابند. از آنها) ستارههای رشته اصلی هستند. ستاره نوترونی (در صورت وجود یک ستاره بزرگ): این ستارهها عمدتاً از نوترونها تشکیل شدهاند و پس از یک ابرنواختر تولید میشوند. به این صورت که «در شب سیزدهم، دو رکعت نماز بگزارد و در هر رکعتی پس از سوره «حمد» این سه سوره (یس، ملک و توحید) را بخواند، و در شب چهاردهم، چهار رکعت نماز بگزارد (هر دو رکعت به یک سلام) و در هر رکعتی «حمد» و «یس» و «ملک» و «توحید» را بخواند و در شب پانزدهم، شش رکعت نماز بگزارد (هر دو رکعت به یک سلام) و همان سوره ها را در هر رکعت بخواند».

ماهیت تموجی خطوط طیفی ناشی از جابه جایی های دوپلر است که ناشی از حرکت گاز هاست: انتقال های به آبی به بالا رفتن لکه ها یا خال هایی توام اند که به ناظر نزدیک می شوند; انتقال های به سرخ با دور شدن آن از ناظر همراه اند. این گونه خط ها را خطوط تلوریک (Telluric) می نامیم و معمولا به عناصری چون نیتروژن، اکسیژن، بخار آب، که در جو زمین یافت می شوند، مربوط اند. سه تیم علمی در زمینه تحقیقات مربوط به فیزیک سیاه چاله ها ، مکانیک کوانتومی ، طراحی دارو و مدل های اقلیمی پژوهش های خود را با این سیستم انجام داده اند. هم اکنون آزمایشهای بسیار جالبی برای گیراندازی نوترینو ها در. انجام دادن اعمالی در این شب بسیار با ارزش میباشد، و در روایات بسیاری انجام آنها تاکید شده است. در این ستارهها پروتونها و الکترونها برای تولید یک ستاره نوترونی ترکیب میشوند.

سحابی سیارهای (برای ستارههای کوچک): یک لایه خارجی از گاز و گرد و غبار است که هنگام تغییر ستاره از یک غول سرخ به یک کوتوله سفید از بین میرود. از ستارههای کهکشان راهشیری را تشکیل میدهند. کوتولههای سفید باقی مانده ستارههای عادی هستند که از منابع انرژی هستهای استفاده میکنند. 1. ستارگان رشته اصلی مانند خورشید: ستارگانی هستند که اتمهای هیدروژن را برای تشکیل اتمهای هلیوم در هستههای خود ترکیب میکنند. ابرکامپیوترها در صنعت هوافضا نقش اساسی ایفا میکنند و بدون وجود آنها، ساخت و پرتاپ موشکها و ماهوارهها غیر ممکن است. در این زمینه آیۀ بیست و نهم سورۀ بقره نیز همین مطلب را بیان میدارد که آسمان وجود داشته و پس از آمادهسازی زمین خداوند آن را به هفت آسمان تبدیل کرده است. و چه کسی نزد خداوند از دیگران گرامیتر و ارزشمندتر است؟ سیاهچاله (در صورت وجود یک ستاره بزرگ): اعتقاد بر این است که سیاهچالهها از ستارگان عظیم در پایان عمر خود شکل میگیرند. عناصر سنگینتر در سایر ستارگان گاهی حتی از خورشید ما هم کمتر است.

دیدگاهتان را بنویسید