ماسه ، ج 1، ص 108)

برای فهمیدن این موضوع باید به اصل موضوع پی ببریم و به هسته خورشید سفر کنیم. با همه ی این ها امکان دیگری هم وجود دارد و آن این است که واکنش گرماهسته ای در هسته خورشیدͺ به گونه ای که زمانی پنداشته می شدͺ ثابت نیست و تنها در یک چرخه طولانی در حد پایینی قرار داشته باشد. کارایی بارور کردن ابر هرگز به صورت آماری ثابت نشده است. شواهد آماری از افزایش ۱۰ درصدی بارش در بارور کردن در زمستان خبر میدهد. یک مطالعه در دانشگاه تلاویو در سال ۲۰۱۰ ادعا کرد که شیوه رایج بارور کردن ابرها به منظور بهبود بارش باران، با موادی مانند یدید نقره و دی اکسید کربن یخ زده به نظر میرسد که دارای تاثیر بسیار کم یا فاقد تاثیر باشد. صلب بودن محور.محور زمین زاویه ی میل خود را با صفحه ی مدارش حفظ می کند و پیوسته رو به سوی ستاره ی جدی است.از این لحاظ زمین چرخان شباهت بسیار به یک ژیروسکوپ چرخان دارد.محور زمین مانند محور ژیروسکوپ دارای تقدیمی است. فخررازی (ذیل بقره: 22) با اشاره به اینکه خورشید زینت آسمان است، آن را مانند چراغی دانسته است که در هنگام روشنی به مقدار نیاز به اهل خانه روشنایی میبخشد و با تاریکشدن خود در شب، استقرار و آرامش را به آنان ارزانی میدارد.

با اینکه خورشید از گاز تشکیل شده است، وزن آن بیش از 300 هزار برابر وزن زمین است. بحث از اینکه مراد از آسمانهای هفتگانه چیست، پیشینه ای طولانی میان مسلمانان دارد. این مفهوم هفت بار بهصورت صریح در قرآن بهکار رفته است و مسلمانان دیدگاههای مختلفی در خصوص مراد قرآن از آن مطرح کردهاند. طبق این روایت، این اتفاق برای پیامبر اکرم(ص) و ائمه هم روی داده است. برطبق آیات قرآن آفرینش آسمانهای هفتگانه به صورت تدریجی و در شش روز روی داده است. درنتیجه مقدار خروج از مرکز بین دو مقدار بیشینه و کمینه نوسان میکند (← تومر، 1969، ص 306ـ336؛ همو، 1987، ص 513ـ519؛ نیز ← سامسو و میاس ، ص 1ـ35).بطروجی (سده ششم و هفتم) نیز الگویی را پیشنهاد کرده است که در آن قطب مدار خورشید بر روی دایرهای حول قطب استوای سماوی میچرخد. 9) دورههای کلفی : نخستین بار در سال 1843 میلادی دورهای برای شدت کلفها پیشنهاد شد و این دوره از آن زمان به بعد مورد تایید قرار گرفته است. در آیه 5 سوره یونس ذکر شده که خداوند خورشید را ضیاء و ماه را نور قرار داده است. برطبق حدیثی از امام رضا(ع) خداوند قدرت آفرینش آنی آسمانها و زمین را داشته است؛ علت خلقت تدریجی این بوده است که فرشتگان آفرینش تکتک موجودات را به ترتیب ببینند و از حدوث آنها بر وجود خدا استدلال کنند.

کتابهای حدیثی شیعه و سنی، به صورت متواتر نقل کردهاند که پیامبر در واقعهای به نام معراج به آسمانها صعود کرده و تا آسمان هفتم بالا رفته است. قرآن نیز در دو سوره اسراء و نجم، به آن اشاره کرده است. باد خورشیدی در مرز منظومه شمسی که حدود 100 واحد نجومی دورتر از خورشید است ، با دیگر بادهای ستاره ای برخورد کرده و محدوده ی اثرگذاری آن پایان می یابد. کلمه لاتین خورشید sol است و لغت solar یا خورشیدی به عنوان صفتی برای تمام موضوعاتی که به خورشید مرتبط است استفاده میشود. در حقیقت همه چیز به لایههای متفاوت خورشید مرتبط است و هر یک از این لایهها نقش مهمی در رسیدن این انرژی و نور به زمین دارند. ازجمله در ذکری که طبق کتابهای توضیح المسائل خواندن آن در قنوت، مستحب است، عبارت «الاَرَضینَ السَّبع» (زمینهای هفتگانه) آمده است. ↑ توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۷۷۱.

۹. ↑ توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۱۱۶. ۱۴. ↑ کتاب الطهارة (شیخ انصارى) ج۵، ص۳۰۴-۳۰۵. ↑ رضایی اصفهانی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، ۱۳۸۸ش، ج۵، ص۱۲۹. ↑ رضایی اصفهانی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، ۱۳۸۸ش، ج۵، ص۱۲۷، ۱۲۸. هنگامی که بنیاد ملی علوم ایالات متحده (NSF) در سال 1996 تصمیم گرفت که یک ابرکامپیوتر NEC ژاپنی برای مرکز تحقیقات آب و هوایی کلرادو خریداری کند، این تصمیم به عنوان یک نقطه ضعف عمیق در مجامع علمی آمریکا قلمداد شد و مانع اجرای آن شدند و به جای آن قانونی برای ارتقای محاسبهی برداری ابرکامپیوترها به تصویب رسید. وقتی ماه در نزدیک ترین نقطه به زمین قرار داشته باشد قویترین جزر و مد رخ میدهد. اگر بتوانیم یک فوتون را در میان واکنش های تصادفی بیشمار دنبال کنیمͺ متوجه می شویم که یک میلیون سال یا بیشتر طول می کشد تا نتایج واکنش اولیه آن به سطح مریی خورشید برسد و به جهان خارج بتابد.

دیدگاهتان را بنویسید