فناوری اطلاعات و بهینهسازی مدیریت دانش: ابزارها و چالشها

حضور هر شرکتکننده با تعهد کافی در نقش قهرمان، میتواند به نوعی، تسهیلکننده فرآیند انتقال فناوری باشد. موتورهای جستجو و بازیابی اطلاعات به عنوان کاربردهای مدیریت قوی دانش ایفای نقش میکنند (رادینگ، 1383: ص65). اقتصاد مقاومتی یک کلمه حرف نیست؛ اینکه گفتیم «اقدام و عمل»، معنایش این است که بایستی به یکایک بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتیبهطور واقعی و حقیقی عمل بشود؛ یعنی برای هرکدام، همین برادران، آقایان مسئول که بحمدالله علاقهمندند، بنشینند برنامهریزی کنند و قدمبهقدم برنامه را دنبال کنند؛ مسئلهی کار نقش دارد در اقتصاد مقاومتی. کشور ما نیز به دلیل بهره مندی از تعدد قومیت های مختلف، و به عنوان کشوری با مردم مذهبی و دین مدار، نیازمند ترسیم برنامه های جامع و کامل در حوزه علوم انسانی است. همگام با طیف گسترده ای از دیگر دانشگاه ها، بکارگیری و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه ولی عصر (عج) نیز در راستای تحقق سیاست های کلان علمی-فرهنگی کشور و دستیابی به اهداف والای دانشگاه از اولویت بسیار بالایی برخورداراست. ضمنا این مرکز افتخار دارد با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سنوات گذشته، در حال حاضر ارایه دهنده خدماتی همچون هممکانی سرورها (Colocation) و ارایه ماشینهای مجازی به گروهها و شرکتهای نوپا و دانش-بنیان در راستای توسعه خدمات فناورانه و دانش-بنیان در کشور باشد.

↑ «مقایسه رژیم پهلوی با دولت های اموی و عباسی ـ فلسفه عزاداری امام حسین (ع) ـ ضرورت حفظ جمهوری اسلامی با محتوای اسلامی». حسین بستان (دانشیار گروه جامعهشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. به گزارش خبرنگار شانا، محسن خجستهمهر امروز (چهارشنبه، ۱۸ اسفندماه) در آیین گشایش اندیشکده نفت و انرژی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه صنعت نفت در چهار دهه پس از انقلاب سیر تکاملی خود را طی کرده است، اظهار کرد: نفت در همه جای تاریخ منشأ غارت و چپاول بوده، اما در ایران با وجود فراز و فرودهای فراوان پس از پیروزی انقلاب سیر تکاملی خود را طی کرده است. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، الزامیست نویسنده مسئول مقاله یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشگاهها یا موسسات تحقیقاتی باشد. ۳۵. تعیین، تدوین و پیشنهاد آییننامههای مربوط به چگونگی انتخاب، شیوه عملکرد و مراحل اجرایی امور مرتبط با اعضاء هیأتهای نظارت بر دبیر خانه های «ضوابط نشر»، «صدور پروانه نشر»، «نشر کتب»، «انتخاب و خرید کتب»، «چاپ و نشر»، «رسیدگی به تخلفات»، همچنین کمیتههای «تخصصی ارزشیابی شعرا و نویسندگان»، «بررسی و انتخاب کتب ارزشمند»، «بررسی و انتخاب طرحهای فرهنگی و هنری». در آخرین آمار منتشر شده، تولید ناخالص داخلی کشورها بر حسب دو فاکتور قیمت های جاری و برابری قدرت خرید رتبه بندی شده است.

شناخت این اولویّتها ازجملهی وظایف نمایندگان و در دسترس ذهن هوشمند آنان است. اين ايده درسال هاى 1970 تا 1980 بصورت استفاده از سيستم هاى هوشمند وكمك به تصميم گيرى شكل قوى ترى به خود گرفت وايده اصلى اتوماسيون ادارى وسيستم هاى بدون كاغذ را تقويت نمود. در دهة هشتاد، کوچکسازی که راهبرد مناسب کاهش هزینههای بالابری و افزایش سود بود، به از دست رفتن دانش با اهمیت انجامید، زیرا کارکنان با ترک سازمان، دانشی را که طی سالها اندوخته بودند، با خود میبردند. با گذشت زمان، سازمانها متوجه شدند سالها اطلاعات و تجربة با ارزش را از دست دادهاند و اینک مصمم بودند خود را از تکرار این آسیب مصون بدارند. پنج کشور نخست این رتبه بندی بیش از نیمی از تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند. ایران در این رتبه بندی با تولید ناخالص داخلی به ارزش ۴۲۸ میلیارد دلار در بین ۱۹۲ کشور در رتبه ۲۷ قرار می گیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع مترقی به عنوان موتور محرک اقتصاد شناخته می شود. مقالههای ارسالی بایستی از نظر موضوع/مساله و از جهت رویکرد و روش و نگرش میانرشتهای باشد و میانرشتگی در چکیده و مقدمه و نتیجه تبیین شده باشد.

از آنجا که تمامی پیشرفتهای یادشده در این مرحله از اتوماسیون، تنها حول یک ماشین یا عملیات خاص صورت پذیرفت، واژهاتوماسیون نقطه ایبرای آن در نظر گرفته شد. بر حسب قیمت جاری، آمریکا با ۱۹.۳۶۲ تریلیون دلار، چین با ۱۱.۹۳۸ تریلیون دلار و ژآپن با ۴.۸۸۴ تریلیون دلار به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. بر حسب برابری قدرت خرید، چین در جایگاه نخست این رتبه بندی قرار می گیرد. گروه بانک جهانی با ۱۸۹ کشور عضو و ۱۳۰ مرکز در سراسر جهان یکی از بزرگترین سازمان های اقتصادی به شمار می آید. این سازمان متشکل از ۱۸۹ کشور عضو است که در راستای تقویت همکاری های پولی جهانی، امنیت و ثبات مالی، تسهیل تجارت بین المللی، بالا بردن اشتغال و رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر در سراسر جهان تلاش می کند. اقتصاد این کشور بسیار انعطاف پذیر است و بازار کار قدرتمندی دارد و مردم و مشاغل نیز به خوبی با فناوری های جدید کنار می آیند.

دیدگاهتان را بنویسید