فلسفه عشق در نگاه اول

و برخی نیز فلسفه علم را چنین تعریف میکنند که:فلسفه علم یک سیستم فلسفی است که بررسی منظمی را در مورد ماهیت، به ویژه روشها، مفاهیم و پیش تصورات علم و مکان و موقعیت آن را در نظام تعقلی انسان، به عهده دارد. پس آنچه مردم عامّه درباره زیبایى و مفاهیم دیگر مى اندیشند، تصورات گوناگون و بى ثبات است که گویى بین عدم صرف و وجود مطلق در نوسان است. با این حال حتی در زمان حیات دکارت این سوال وجود داشت که آیا او یک کاتولیک است که در درجه اول به حمایت از آموزه مسیحی مشغول بوده است یا یک ملحد که تنها برای محافظت از خود آن را بیان نکرده است.

واژه فلسفه از واژهٔ یونانی Philosophia برگرفته شده است که به معنای خرد دوستی است و در زبان عربی و فارسی رایج گشته است. منشاء نام این گروه نامشخص است اما به نظر میرسد از واژه aignos و زبان آلمانی Eidgenossen (متفقین متحد به سوگند) گرفته شده است که این اصطلاح بین 1520 تا 1524 میهن پرستان ژنو به دوک را توصیف میکرد. این دلالت به عقل آدمی بازمیگردد، زیرا با شنیدن صدای یک انسان پی به وجود انسان میبرد. مسلماً اندیشهورزی مانند هر کار خلاقِ دیگر با کیفیت سر و کار دارد. برای مثال، میان دو کلیِ انسان و ناطق، نسبتِ تساوی وجود دارد زیرا هر انسانی ناطق است و هر ناطقی انسان.

فیالمثل میان لاانسان و لاحیوان نقیض عموم و خصوص مطلق برقرار است. نسبتهای چهارگانه به نسبتهای میان دو «کلی» گفته میشود. از این شکل بیان میتوان به دست آورد که «آرامش و سکون» هدف مستقیم و «محبت و مودت»، هدف غیر مستقیم ازدواج هستند و در یک شکل ارتباطی خاص، به نام خانواده تعقیب میشوند. هستن. علاوه بر این کودکان معمولا کانون خانواده رو گرم تر و عشق بین زن و شوهر رو دو چندان میکنن. از این رو به کشیشان ـ به عنوان برگزیدگان ـ حق ازدواج داده نمیشود.

اگر همه، همه چیز را به طور قطعی میدانستند که وجود دارد و اگر به روش دکارت در تردید در همه موارد نامعلوم پایبند باشیم آن گاه به سلیپسیسم میرسیم، یعنی این دیدگاه که چیزی جز خود و افکار خود وجود ندارد. او مدتها قبل از انتشار هر چیزی شهرت قابل توجهی کسب کرد. یا این که یک مربع چهار ضلع دارد نیز غیرقابل اعتماد است، زیرا خدا میتواند ما را در شرایطی ایجاد کند که برای مثال هر بار که چیزی را میشماریم مرتکب اشتباه شویم. کارل پوپر معتقد است که فلسفه علم یا معرفت شناسی به تحلیل مسائل علمی، تئوریها، شیوهها و از همه مهمتر به تفحّصات علمی میپردازد.به عبارت دیگر باید گفت:این مشرب ما را به کاوش در مباحث علمی و بررسی مبادی و لوازم و لواحق و حدود مسألههای علمی مطرح، میکشاند و از این طریق در فهم تاریخ تفکر علمی به ما کمک میکند.

آپولودوروس در راه رفتن به شهر با فریادهایی که او را صدا میزدند توقّف میکند! 21) این روش تحقیقاتی روشی است که برخی از بزرگان آن را در مباحث معرفت شناختی و هستی شناختی خود به کار گرفتهاند.برای مثال کتاب ارزشمند و وزین «اصول فلسفه و روش رئالیسم»از این قبیل است. اما اینکه فلسفه اصلی آن چیست، و چه دلیل هایی دیگری آورده اند، در پست های بعد به آن اشاره خواهیم کرد. هنگام ارائه این قوانین به ملکه در ساعت 5:00 صبح در 1 فوریه 1650، او دچار سرماخوردگی شد و به سرعت به ذات الریه مبتلا شد. رنه دکارت در کجا و در چه زمانی متولد شد؟

رنه دکارت ریاضیدان، فیلسوف و دانشمند بود. بسیاری از موضوعاتی که در سیاست مطرح اند، مباحثی هستند که ریشه و صبغه اخلاقی دارند و فیلسوف اخلاق هم به آنها میپردازد. در این مطلب فلسفه و زندگی رنه دکارت، فیلسوف فرانسوی را مورد بررسی قرار دادیم. هدف فلسفه اخلاق نیز با این توضیح روشن میشود؛ یعنی معقول سازی نظام اخلاق دینی که نظام حق، ومطابق با فطرت الاهی انسان است. امیدوارم همه دوستانی که خواسته بودند در این باره بنویسم، با خواندن ادامه این مطلب به هدفشان برسند. «بررسى ما با دو چیز ارتباط دارد: عدالت به معناى مطلق و عدالت در درون جامعه.

اما حقیقت ایدههای روشن و متمایز دکارت با این واقعیت تضمین میشود که خدا وجود دارد و فریبنده نیست. من در مقاله جدیدم درباره معنای زندگی نشان دادم که اگر مسئله معنای زندگی بخواهد روشن شود باید ۸۰ مسئله دیگر را نیز روشن و حل کنیم. او به پرنسس الیزابت گفت که زندگی را یک کمدی در نظر بگیرد. این تئوری در زبان لاتین به صورت Cogito ،ergo sum شناخته شده است. تصور: حاصل شدن صورت یک چیز بدون حکم را تصور میگویند. او معتقد بود که فاجعه نیست که از خدا بخواهیم همه چیز را تغییر دهد.

این استدلال هستی شناختی برای وجود خدا، توسط منطق شناس قرون وسطایی سنت آنسلم کانتربری (1109-1033/34)، در قلب عقل گرایی دکارت قرار دارد زیرا دانش خاصی را در مورد یک چیز موجود صرفاً بر اساس استدلال از طریق ایدههای ذاتی بدون کمک از تجربه حسی بیان میکند. دکارت به عنوان راهی برای جمع بندی شک و تردید جهانی که در آن فرو رفته است، فرض میکند که یک نابغه شیطانی با حداکثر قدرت و حیله گری تمام نیروهای خود را به کار گرفته است تا او را فریب دهد. مانند صلاه که در اصل به معنی خودداری کردن است اما بعدها به وسیلهی دین به معنی نماز و روزه به کار رفته است.

نسبت عموم و خصوص مطلق مانند دو خط است که یکی بر دیگری کاملاً منطبق است اما دیگری طولی بیشتر دارد. نقیض عموم و خصوص من وجه را «تباین جزئی» مینامند. نقیض عموم و خصوص مطلق نیز عموم و خصوص مطلق است، اما تفاوت اینجاست که اعم به اخص مبدل میشود و اخص به اعم. 1- تصور بدیهی: به تصوری گفته میشود که به راحتی در ذهن تجسم میشود. علم حضوری یا همان علم بیواسطه، به علم و شناخت آدمی به حالات و کیفیات درونی خویش گفته میشود. او یک بار به یکی از سربازان آلمانی، آنا ماریا ون شرمن (1678-1607) ، که به عنوان نقاش و شاعر معروف بود، گفته بود که او یعنی خانم شرمن، عقل خود را در مطالعه عبری و الهیات هدر میدهد.

مجموعه فرادرس در تولید و تهیه محتوای آموزشی خود اقدام به تهیه فیلم آموزش فلسفه – پایه یازدهم کرده است. مجموعه فرادرس در تولید و تهیه محتوای آموزشی خود اقدام به تهیه فیلم آموزش آشنایی با مکاتب فلسفی کرده است. به طور کلی، محافظت در سطوح مختلف زندگی مثلا در امور شغلی، تحصیلی، خانوادگی و… فلسفه به ما کمک ميکند با تحلیل زندگی هرروزی و با نقد زندگی هرروزی، قبل از اینکه تمام زندگی خودمان را در زندگی هرروزی قربانی بکنیم، از این زندگی فراتر برویم. از جمله دوستانش در آن زمان شاعری نظیر «ژان لوئیس گوئز د بالزاک» ( Jean-Louis Guez de Balzac) (1597-1654) بود که اثر خود به نام Le Socrate chrétien به معنی سقراط مسیحی را در سال 1652 به دکارت و «تئوفیل د ویاو» (Théophile de Viau) (1590-1626) تقدیم کرد که در سال 1623 به دلیل نوشتن اشعار تمسخر کننده موضوعات مذهبی زندانی و سوزانده شد.

دیدگاهتان را بنویسید