فلسفه تاریخ چیست؟

وی با بیان اینکه در حقیقت عفاف و حجاب عامل هویت بخشی و شخصیت دادن به زنان است افزود: به تعبیر دیگر اسلام به جهت صیانت از حقوق زن و احترام به او این دستور را صادر کرده است و این حکم تشریح شد. مي خواهند زن به شكل خاصي در جامعه ظاهر بشود. فلسفه حجاب اين است كه زن در متن جامعه باشد اما نه به عنوان يك جنس مونث؛ بلكه به عنوان يك انسان. فلسفه حجاب اين است كه زن در جامعه باشد اما نه به عنوان يك جنس مونث بلكه به عنوان يك انسان.

در بی حجابی تن ظهور می کند، نه شخصیت. چارلي چاپلين: دخترم هیچکس و هیچ چیز دیگر را در این جهان نمی توان یافت که شایسته آن باشد که دختری ناخن پای خود را به خاطر آن عریان کند، برهنگی بیماری عصر ماست، به گمان من تن عریان تو باید از آن کسی باشد که روح عریانش از آن توست. از این رو، حکیم در فلسفه سیاسى افلاطون، جایگاه رفیعى دارد; زیرا باید زعامت و اداره جامعه و سیاست گذارى آن به دست او باشد. به اعتقاد او، وقتی که ما انسانها اینگونه به وقایع و پیشامد ها نگاه کنیم، یعنی درک کنیم که همه چیز در جهان به ضرورت اتفاق می افتد، به نوعی ادراک شهودی از کل طبیعت می رسیم.

به اعتقاد متخصصين فرهنگي غرب، اگر حجاب را از جامعه اسلامي بگيرند اسلام را تا حد زيادي شكست داده اند. كسي كه به اين چيزها مشغول شد، به ارزش هاي واقعي كي خواهد رسيد؟ در رابطه بین زن و مرد مدیریت روحی و عاطفی بر اساس انسان شناسی ها، آیات و روایات به زن داده شده است و مدیریتِ بخش بی ارزش این رابطه برعهده مرد است. آنها پايمال كردن حقوق انسان ها را به نام حقوق بشر مي پندارند. لباس براي جلب نظر و نگاه نيست؛ بلكه براي پوشش است كه زن بتواند بدون اينكه جنبه زن بودن و جنسي اش مطرح شود به فعاليت خود بپردازد.

مساله حجاب و مَحرم و نامحرم و نگاه كردن و نگاه نكردن، همه اينها براي اين است كه عفاف سالم نگه داشته شود. اسلام براي ايجاد محيطی سالم و براي آنكه زن بتواند به مسئوليت هاي اجتماعي خود عمل كند حجاب را معين كرده است. از سوى ديگر، چون حس لامسه، دامنه و برد زيادى ندارد و فعاليتش محدود به تماس از نزديك است و هورمون هاى جنسى زن به صورت دوره اى ترشح مى شوند و به طور متناوب، عمل مى كنند، تأثير محرك هاى شهوانى بر زن، صورتى بسيار محدود دارد و از اين نظر، فعاليت زنان، بسيار كم است برخلاف مردان كه ترشح اندروژن ها در آنان، صورتى يك نواخت دارد و هيچ عامل طبيعى آن را قطع نمى كند.

طرح ازدواج موقت، نه شرائط سنگين ازدواج دائم را دارد كه با عدم تمكن مالى يا اشتغالات تحصيلى و مانند آن نسازد و نه زيانهاى فجايع جنسى و فحشاء را در بر دارد بـررسـى و مـطالعه اى دقيق در اطراف مسائل حقوقى اسلام, اين حقيقت را روشن مى سازد که قوانين اسلام بر پايه نيازمندي هاى انسان در تمام شوون مختلف زندگى, وضع شده است و تناسب مستقيم با احتياجات بشر دارد.احـکـام درخشان اسلام در عين اصالت و درستى، جوابگوى خواسته هاى طبيعى و فطرى بشر در ادوار زندگى است.يکى از نيرومندترين غرايز در وجود انسانى، غريزه جنسى است.اين غريزه به منظور توليد مثل و تکثير نسل افراد در انسان آفريده شده است.تـشـريـح قانون ازدواج در اسلام به منظور هدايت اين غريزه اصيل در مجراى صحيح وارضاى آن بطور شايسته است.

موقعیت این مسائل نسبت به سایر مسائل علوم نظری، همان موقعیت «سماع طبیعی» نسبت به علوم طبیعی است و همانگونه که موضوع آن «جسم مطلق» قرار داده شده، موضوع مابعدالطبیعه را هم «موجود مطلق» یا «موجود بما هو موجود» قرار دادهاند تا تنها مسائلی را که اختصاص به موضوعات علوم خاص ندارد، در پیرامون آن مطرح نمایند، هرچند همه این مسائل، شامل همه موجودات نشود. لذا حفظ آرامش زن، مصونیت جامعه از فساد و عمق و معنا بخشیدن به امنیت اجتماعی با توسعه حجاب میسر است. زنان بايد بدانند آنچه اسلام در مورد حجاب مطرح نموده است براي حفظ شخصيت آنهاست.

حجاب در غرب مورد هجوم است و اين نشان از گرايش آنها به حجاب دارد غرب اين راه را رفته و در حال برگشت به اسلام است. شاید بتوانیم در آغاز تاریخ را این چنین تعریف کنیم: زنجیره منظم و زمانمندی از وقایع و جریانها که رفتار انسان را نشان میدهد، مفاهیم علیت، ساختار و رفتار در آن با هم مرتبط هستند و تأثیر اتفاق، امکان و نیروهایی بیرونی در آن دیده میشود. اما اين تحمل نيز نشان از پايبندي به ارزش هاست. حدود حجاب زن در بعد فردي اين است كه تمام بدن به غير از وجه وكفين (گردي صورت و دستها تا مچ) را از نامحرم بپوشاند ولي اين پوشش در محيط خانواده، نزد محارم لزومي ندارد.

غربي ها حفظ حجاب و پوشش زن را نمي پسندند؛ بلكه ابتذال حاكم بر روابط زن و مرد و بهره كشي ناجوانمردانه از زن را نسخه مطلوب در حيات اجتماعي زن مي شمارند و خلاف اين را نقض حقوق بشر مي دانند. عفاف زنان، مهمترين كار را براي حفظ اديان ابراهيمي عهده دار بوده است. دختراني كه چادري هستند گرماي بيشتري را تحمل مي كنند. برای آشنایی با روایاتی که ثیاب در آیهٔ شریفه را به جلباب تفسیر کردهاند، ر.ک: وسائل الشیعه، ج 14، ابواب مقدمات نکاح، باب 110، باب القواعد من النساء. مرحوم آقا هر چند وقت یک مرتبه سئوال میکرد، از من که چه میخوانی؟

نمي دانيد چه لذتي دارد وقتي در خيابان راه مي رويد در حالي كه عروسك متحرك نيستيد بلكه يك انسان رهگذريد. ۲ـ۱- ماهیت انسان کلی است یا تاریخی؟ زیرا چنانکه دیدیم، هر موجود خارجی برای فیلسوف مشّائی، یک جوهر است( اینکه در آغاز بحث جوهر و عرض را به صورت « کلی» تعریف کردیم، نباید موجب اشتباه شود، زیرا در این تفکر، جوهر، کلی ایست که جنس عالی به شمار می رود و در یک سلسله طولی رو به پایین، اندک اندک به جوهر خارجی عینی می رسد) . فیلسوفان سؤالاتی در مورد معنا و ساختار کلی تاریخ مطرح کردهاند.

رحيم پور ازغدي: بي حجابي در غرب تجارتي ايجاد كرده است تحت عنوان تجارت بدن زن. بی حجابی در غرب نیاز جنسی را به بیماری های جنسی تبدیل کرد. مقالاتی که در این مجموعه جمعآوری شدهاند به بررسی سؤال معنای زندگی از دیدگاه فلسفی اختصاص دارند. حُرمت و احترام زن امري دو سويه است و وجوب حفظ حجاب و حرمت نگاه، با هم تلازم دارند. حجاب از شعائر ديني است و حفظ شعائر از واجبات است. حجاب براي اين است كه اختلاط پيش نيايد و حدود اخلاقي حفظ شود.

از فیلسوفان زن دوران باستان میتوان به هیپارچیا (فیلسوف در حدود ۳۲۵ سال قبل از میلاد) و آرت سیرن (فیلسوف قرن ۵ و ۴ قبل از میلاد) اشاره کرد. لذا دود بي حجابي در وهله اول به چشم خود زنان مي رود. جامعه اي كه عليه حيا و عفت اعلان جنگ كرده دشمن زنان است. حجاب متضمن يك نظام اخلاقي در جامعه است. اگر قرار نبود زن وارد جامعه شود پس حجاب براي چه مطرح شده است؟ نمي دانيد چه لذتي داريد وقتي شاد و سرخوش در خيابان قدم مي زنيد در حالي كه دغدغه اين را نداريد كه شايد گوشه اي از زيبائيتان پاك شده باشد و مجبور نيستيد خود را با دلهره به نزديكترين محل امن برسانيد تا هرچه زودتر زيبايي خور را كنترل كنيد و خود را جبران كنيد.

رحيم پور ازغدي: بحثي در زيبايي زن نيست بحث روي “جاي نمايش ” اين زيباي است. وی با اشاره به بحث ایماژ گفت: حال در اینجا سوال این است که ایماژ مولانا چیست؟ وندي شليت: دختران همين كه به سن بلوغ مي رسند گويي ذاتا در مقابل پسران پاكدامني پيشه مي كنند اما فرهنگ ما به آنان مي آموزد كه اين يك مشكل است. ما به هيچ روي نميتوانيم از تأثير فلسفه بر سياست پيشگيري كنيم، پس بايد كاملاً متوجه اين امر باشيم كه چه مفاهيم فلسفي ميتوانند بر سياست تأثير مثبت به جا گذارند و نه منفي. پلينت روث: رواج فرهنگ برهنگي نه تنها آن را به صورت عادي و يك چيز بي اهميت در نمي آورد بلكه عطش روحي را افزايش مي دهد.

رحمانیت و رحیمیت او آن است که همواره و برای همه موجودات جهان، منبع خیر است، به آنان وجود می دهد که بالاترین خیر و خیر محض است. به محض آنكه معشوق در اختيار قرار گرفت و آن رغبت آرام گرفت ديگر دور انداخته مي شود مثل دور انداختن ليمویی كه كاملا مكيده شده يعني رابطه جنسي به تنهايي و بدون عشق حقيقي تحقير طبيعت انساني است. چنانكه مىدانيم نقطه عطف در عصر جديد نسبت به عصر قديم كه از قرن شانزدهم آغاز مىشود و به وسيله گروهى كه در رأس آنها دكارت فرانسوى و بيكن انگليسى بودند صورت گرفت اين بود كه روش قياسى و عقلى در علوم جاى خود را به روش تجربى و حسى داد؛ علوم طبيعى يكسره از قلمرو روش قياسى خارج شد و وارد حوزه روش تجربى شد؛ رياضيات حالت نيمه قياسى و نيمه تجربى به خود گرفت.

دکتر فرانکل اولین پرسشی که از اکثر بیمارانش میکرد اين بود که چرا خودکشي نميکنيد؟ آدمی هیچگاه از اضطراب استقبال نکرده و همیشه از آن گریزان است؛ چرا که آن را بزرگترین تهدید برای خود میداند. هيچ وقت؛ چرا كه مجالي پيدا نمي كند تا بخواهد به ارزش های واقعي خود و انسانيت خود بينديشد. بعد از وی فلاسفه تجربه گرایی چون جان لاك (1632 تا 1704) و دیوید هیوم (1711 تا 1776) قدم در عرصه فلسفه گذاشتند و ملاك و حجیت شناخت را به تجربه حسی دانستند.

منظور فلسفه و فیلسوفهاییست که برای فکر کردن جایگاه ویژهای قائل بودند زیرا سعادت و به روزیِ بشر را در پرورش فکر و اندیشه میدانستند. فقط كفش دختر از زير چادر بيرون بود و آن پسر تا موقع پياده شدن به كفش آن دختر چشم دوخته بود. سالي كلاين (فمنيست): در حقيقت آن چه در سال هاي اخير به دست آمد آزادي زيادي زنان نبود بلكه مشروعيت بخشيدن به بي بند و باري مردان بود.

دیدگاهتان را بنویسید