فلسفه اسلامی – ویکی شیعه

ميدانيد كه رساله كارشناسي ارشد دكتر مجتهدي در باب «بررسي تحليل استعلايي كانت» بوده و در دكترا، به همراهي يا پيشنهاد هانري كربن به يك بررسي تطبيقي دست زده و بابا افضل الدين كاشاني كه يك چهره مهم در حد خواجه نصير اما ناشناخته است را با ازوتريك غربي بررسي كردهاند. وي افزود: من به عنوان يك طلبه وقتي آثار استاد را مرور ميكنم، ميبينم كه هم در باب سهروردي و هم بابا افضل كاشاني اثر دارند و هم طي ساليان گذشته، يكي از سرچشمههاي اصلي آشنايي ما با كانت و هگل و هايدگر بودهاند. انسان قبل از اينكه متعلق به وطني خاص باشد يا مستند و متكي باشد، جهاني است.

فلسفه ريشه در عقل و عقل ريشه در انسان دارد. نحوه وجود جواهر با وجود عوارض (کیفیات انفعالیه) فرق دارد. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۶۶. مراسم بزرگداشت كريم مجتهدي، فيلسوف، استاد دانشگاه و مترجم برجسته كشور طي روزهاي اخير با حضور آيتالله سيدمحمد خامنهاي، رييس بنياد حكمت اسلامي صدرا، مهدي محقق، استاد دانشگاه تهران، نجفقلي حبيبي، پژوهشگر فلسفه اسلامي، شهين اعواني، پژوهشگر حوزه فلسفه و حسين كلباسي، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي برگزار شد. این جلسه دفاعیه روز پنجشنبه سیام بهمنماه 1393 ساعت 13 در محل دفتر دانشکده مذاهب اسلامی برگزار خواهد شد.

ملکیان تصریح کرد: در نی نامه میگوید «کز نیستان تا مرا ببریدهاند» بدین معنی که من به دلخواه خودم به این دنیا نیامدم. دانشجو بايد واقعا پژوهشگر و محصل واقعي باشد تا اينكه به اسم دانشجو شناخته شود. » امروز اساتيد دانشگاه، داخل دانشگاه كه باهم مكاتبه ميكنند بسياري از اوقات نامهها را به زبان انگليسي مينويسند و اين واقعا مصيبت است. من تركيه را كشور بالايي نميدانم ولي تمام تابلوهايي كه در اين كشور نصب شده است به زبان تركي است.

گلشني، ضمن اشاره به گفته مجتهدي كه چرا تامل در فلسفه غرب مهم است، ادامه داد: دكتر مجتهدي ميگويد: «من بيشتر متخصص فلسفه غرب هستم ولي مدافع آن نيستم. برخي بزرگواران شيداي فلسفه اسلامياند كه در جاي خود خوب است، برخي نيز ذوب در فلسفه غربي شدند و غير از كانت فيلسوفي را در عالم نميشناسند و ره به سجده به سوي هگل و هايدگر ميبرند كه بحث آنها نيز جداست اما اندك كساني هستند كه تحصيل فلسفه غربي ميكنند ولي وقتي جان شيداي خود را در تاملات فلسفي فرو ميبرند، عرصه تاملات خود را فلسفه اسلامي به ويژه شيخ اشراق قرار ميدهند.

به همین دلیل، اولین مطلبی که باید در مابعدالطبیعه از آن بحث شود، اصول بدیهی و نخستین یا علوم متعارفه است؛ زیرا اگر این اصول را نشناسیم درباره هیچ یک از معانی وجود نمی توانیم سخن بگوییم. به همین خاطر باید این سه سطح کارگاه نویسندگی، کارگاه تحقیق و کارگاه پایاننامهنویسی باشد. ممکن است سطح معرفتی او چنان نباشد که یاریگر وی در حل این تضاد باشد؛ از این رو ممکن است از سیر باز بماند. به نظر فیلسوفان مشّائی، موجودات جهان را تنها می توان در این ده مقوله مشاهده کرد.

منظور از تشبّه به خدا ، همان مظهر تام بودن و آیت کبری شدن است ، که به عنوان تخلّق به اخلاق الهی یاد می شود. بسياري از دانشگاههاي غربي رشتههاي مشترك فيزيك و فلسفه داير كردهاند اما متاسفانه در ايران چنين رشتههايي نداريم، حتي پيشنهاد رشته فيزيك بنيادي براي مقطع دكتري در وزارت علوم رد شد يعني فقط سطحينگري را شاهديم. » امروز در نسل جوان ميبينيم كه يك فرد دكتري گرفته و خود را مركز تمام معلومات عالم ميداند و غير از رشته تخصصي خود براي ساير حوزهها شأني قايل نيست، يك ديدگاه كلنگر نيست.

در همهٔ حوزههای علوم و معارف از جمله در فلسفه این نهضت ضروری و اجتناب ناپذیر است. با این حال، وجود این دو مفهوم در تاریخ تفکر بشری غیرقابل انکار است. دکتر محسن مهدی این متن را از روی نسخه خطی این کتاب که در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است, تهیه کرده است. وقتی میگوییم «جنگ داخلی آمریکا معلول درگیری اقتصادی منطقه شمال با جنوب بود»، چه مسائلی در این جمله دخیل هستند؟

ايشان ميگويد: «يكي از بلاهايي كه گريبانگير ما شده و خودمان هم نميدانيم كه چه قدر خطرناك است و به سادگي هم نميتوان آن را از بين برد، به كار بردن زبان خارجي در زبان فارسي است. از این بیان نتیجه میگیریم که محدثان اعصار نخست، پیوند خود را با مکتب اهل بیت و روش آنها بریده و سرگرم مذاکره دربارة احادیثی بودند که بخش معارف در آنها تعطیل بود و اگر معرفتی در بین بود، ریشه در عهدین داشت، و کعب الأخبار و وهب بن منبه، و تمیم داری، با زیرکی خاصی آنها را میان مسلمانان اشاعه داده بودند و زورمداران وقت از امویها و عباسیها، منافع خود را در ترویج مذهب اهل حدیث دانسته، عقلانیت و خردورزی را ممنوع میکردند، و در این راه چه خونهایی که ریخته شد و چه انسانهایی که جان خود را از دست دادند.

به گزارش عطنا به نقل از اعتماد ، جمع كثيري از اساتيد و پژوهشگران، كريم مجتهدي، چهره ماندگار فلسفه، رضا داوري اردكاني، رييس فرهنگستان علوم و رييس سابق انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، حسن بلخاري، رييس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، مهدي گلشني، رييس گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف در این مراسم حضور داشتند. بلخاري در پايان، با بيان اينكه تاكيد بر موضوعات عرضي در فلسفه، فلسفه را نابود ميكند، افزود: جهان فلسفه به اين مرز نياز دارد. ابتداي نشست، حسن بلخاري، رييس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، با اشاره به شأن و جايگاه والاي مجتهدي در تاريخ فلسفه ايراني اسلامي، گفت: به عنوان يك دانشجو و طلبه فلسفه، دكتر مجتهدي را دقيقا در مرز ميان فلسفه اسلامي و فلسفه غربي قرار ميدهم.

«مولانا ابوالكلام آزاد» در يك سخنراني، انتقاد كرده است كه چرا جهان تا سخن از فلسفه ميرود بلافاصله نام و ياد يونان را در ذهن تداعي ميكند. رنه دکارت ریاضیدان، دانشمند و فیلسوف فرانسوی بود که در 31 مارس 1596 در لاهایه، تورین فرانسه متولد شد و در سن 54 سالگی و در تاریخ 11 فوریه 1650 در استکهلم، سوئد چشم از جهان فرو بست. در سال 1622 دکارت به پاریس نقل مکان کرد و روش زندگی خود را تغییر داد. آنها بهشدت به زبانشان علاقهمند هستند و حتي بسياري از بزرگان ما را به نام خود تمام كردهاند.

دیدگاهتان را بنویسید