فرار سربازان افغانستان به ایران! / طالبان چند درصد افغانستان را تصرف کرده؟

مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ، اطلس جنگ ایران و عراق : فشرده نبردهای زمینی ، ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ـ ۲۹ مرداد ۱۳۶۷، تهران ۱۳۷۹ ش ؛ همو، جنگ در سال ۶۵: کارنامه یک ساله سپاه ، تهران ۱۳۶۷ ش ؛ همو، راهنمای عملیات های جنگ هشت ساله، تهران ۱۳۶۹ ش ؛ همو، کارنامه نبردهای زمینی ، تهران ۱۳۸۱ ش ؛ مسعود سرمدی ، «گزارش عملیات فتح ۱»، سند مورخ ۱۳۶۵ ش ، ش ۲۹۴، موجود در همان مرکز؛ علی سمیعی ، کارنامه توصیفی عملیات هشت سال دفاع مقدس ، تهران ۱۳۸۲ ش ؛ محمد شبانی ، «عوامل مؤثر بر شکست سازمان مجاهدین خلق در عملیات فروغ جاویدان »، فصلنامه دفاعی و امنیتی ، ش ۳۱ (تابستان ۱۳۸۱)؛ موسی کاظمی ، «تحلیل آماری جنگ شهرها»، در تأملی در جنگ ایران و عراق : چند مسئله راهبردی ( مجموعه مقالات )، به اهتمام مجید مختاری ، تهران : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ، ۱۳۸۰ ش ؛ گاه شمار جنگ عراق و ایران ۱۹۸۷: از دی ماه ۱۳۶۵ تا آذر ۱۳۶۶، ترجمه پیروز ایزدی ، به کوشش محمود یزدان فام ، تهران : دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران ، ۱۳۷۷ ش ؛ «گزیده اسناد والفجر ۸»، ج ۵، تدوین جعفر فرهادی ، تهران : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ (منتشر نشده )؛ مجید مختاری ، «گزارش عملیات والفجر ۸»، سند مورخ ۱۳۶۴ ش ، ش ۲۴۰، موجود در همان مرکز؛ نبردهای شرق کارون به روایت فرماندهان ، تهران : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ، ۱۳۷۹ ش ؛ مجید نداف ، «گزارش سقوط فاو»، سند مورخ ۱۳۶۷ ش ، ش ۶۷۹، موجود در همان مرکز؛ علی اکبر ولایتی ، تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق بر جمهوری اسلامی ایران ، تهران ۱۳۸۰ ش ؛ محمود یزدان فام ، «سیمای خلیج فارس در واپسین سال جنگ ایران و عراق »، نگاه ، ش ۱۵ و ۱۶ (شهریور و مهر ۱۳۸۰)؛ حسین یکتا، «وضعیت نظام بین المللی در آستانه جنگ ایران و عراق »، در ریشه های تهاجم ، همان ؛Anthony H. Cordesman, The Gulf and the West: strategic relations and military realities, Boulder, Colo.

فرودگاه قندهار نقش بسیار مهمی در جلوگیری از سقوط دومین شهر بزرگ افغانستان دارد. در همین خصوص، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، درگفتوگو با «ایران» گفت: با توجه به مشکلاتی که از سال گذشته به دلیل شیوع کرونا حادث شد، برای سالجاری صادرات 2.3 میلیارد دلاری کالا به افغانستان را هدفگذاری کرده بودیم. امروز گزارشها و تصاویری منتشر شد که نشان میداد طالبان به مرز ایران و افغانستان رسیدهاند و گمرک اسلام قلعه را تصرف کردهاند. خبری که تصاویر و ویدئوهای زیادی از آن منتشر شده اما مقامات محلی ولایت هرات واقع در همسایگی شرق ایران هنوز در این زمینه اظهارنظری نکردهاند. دیدهبان حقوق بشر دو روز پیش گزارشی منتشر کرد که نشان میداد طالبان در ماه گذشته خانههای شهروندان افغانستانی ساکن در شمال این کشور را به آتش کشیدهاند و برخی از خانهها را غارت کردهاند. اما همزمان با امضای این بیانیه ۶ بندی و محکوم کردن تخریب منازل و ادارات و بیمارستانها، نیروهای طالبان همچنان در حال پیشروی در خاک افغانستان هستند و از رورز گذشته دو کمرگ مرزی افغانستان را تصرف کردهاند. اما گفته شد حدود ۶۰۰ سرباز آمریکایی همچنان در افغانستان حضور دارند تا از سفارت امریکا در خاک افغانستان حفاظت کنند.

این در حالی است که ماه گذشته گروه طالبان اعلام کرده بود که به فرماندهانش دستور داده که با مردم خود رفتار کنند و به اموال آنها خسارت وارد نکنند. آمریکا و انگلیس نیروهای خود را از افغانستان خارج کردهاند و تهران روز گذشته میزبان مذاکرات میان افغانستان و طالبان بود و میگوید به یک بیانیه شش بندی رسیدهاند. و نماد تسلیم اعراب در برابر یک همسایه قوی تر یعنی ایران بود. در این نشست هیئتهای نمایندگی سیاسی طالبان و دولت افغانستان حضور داشتند و ایران میزبان این نشست بود. در این شرایط، طبیعتا برای بریتانیا متصور نبود که بخواهد مثل سابق از قرن ۱۹ و بهخصوص اول قرن بیستم در منطقه خلیج فارس ناوگان دریایی مستقر، ثابت و منظم، ارتش و حضور فیزیکی تماممدت داشته باشد. همچنین نخستوزیر انگلیس به نمایندگان پارلمان این کشور خبر داد که حضور انگلیس در افغانستان بعد از ۲۰ سال به پایان رسید. دو طرف در این مذاکرات توافق کردند ادامه گفتگوها در سطح وزیران ، زیرنظر دبیر کل ، از ۳۱ فروردین ۱۳۶۸/ ۲۰ آوریل ۱۹۸۹ در ژنو برگزار شود (همان ، ص ۴۱۴ـ۴۲۰).در دور جدید مذاکرات در ژنو نیز در حد فاصل اردیبهشت تا آبان ۱۳۶۸/ آوریل تا نوامبر ۱۹۸۹ هیچ پیشرفتی حاصل نشد.

انگلستان با تمام قوا می کوشید که تسلط خود ا بر این منطقه نفت خیز ادامه داده و در هر حال از به تصرف در آمدن آن توسط دولت های محور جلوگیری به عمل آورد. گروه طالبان از اواسط ماه اردیبهشت امسال حملات تهاجمی خود را در چند جبهه مهم آغاز کرد. اما همزمان با تشدید حملات طالبان، آمریکا و ناتو در حال خروج نیروهای خود از افغانستان هستند. به گزارش تجارتنیوز، طالبان در حال پیشروی در افغانستان هستند و میگویند ۱۶۹ منطقه را تحت کنترل خود در آوردهاند. اما نمیدانم این حرفها را به داییاش هم میزند یا خیر؟ این برنامه پروژه کندور 2 نام گرفت. چقدر کارشناسان وزارت خارجه در این مورد تأثیرگذار بودند و چقدر منابع آنها به نسل بعدی رسید؟ دولت وزیری، سخنگوی پیشین وزارت دفاع افغانستان گفته ادعاهای گروه طالبان مبنی بر تسلط بر ۸۵ درصد اراضی افغانستان از اساس صحت ندارد. اما اجمل شنواری، سخنگوی بخش امنیت و دفاع اعلام کرده که نیروهای مسلح افغانستان به صورت تاکتیکی از برخی مناطق خارج شدند اما با بازیابی نیروها مجددا حمله میکنند، همان طور که ۱۴ منطقه را باز پس گرفتهاند.

دیدگاهتان را بنویسید