سلسله های چین باستان

ژی وی ژانگ، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت داراییها و مشاوره سرمایهگذاری پینپوینت، در این خصوص میگوید: «برای پرداختن به این مسئله دو راه وجود دارد. در این میان دولتهای بولیوی، کوبا و ونزوئلا با گرایشهای چپگرایانه که تحت فشارهای تحریمی آمریکا و اروپا هستند، بیشتر به سمت جلب فرصتهای سرمایهگذاری چین پیش رفتهاند. تا اوایل دهه ۹۰، نبود زیرساخت کافی به تنگنایی در مسیر رشد تبدیل شده بود. این کشور در دهه 70 میلادی مردم نیازمند و فقیر را وادار به عقیمسازی کرد. چین کمونیست از همان ابتدا سعی کرد مقام و موقعیت خود را در آسیای شرقی مشخص سازد، خواه در مقابل اتحاد شوروی یا در مقابل آمریکا، خواه نسبت به ژاپن ، هندوستان یا کره و کشورهای آسیایی جنوب شرقی. آقای امیرعبداللهیان با اشاره به موافقت هیات دولت با گشایش سرکنسولگری چین در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد این موضوع موجب تسهیل روابط مردمی و تجاری دو کشور شود. همانگونه که مشاهده میشود طی دهههای گذشته در اروپا بیشتر کشورهای توسعه یافته سیاستهای تعادل جمعیتی یا کاهش جمعیتی را دنبال کردهاند و به دنبال افزایش جمعیت زنان شاغل، آنها زمان کافی برای مراقبت و نگهداری از فرزندان نداشتند.

پیشبینیها حاکی از این است که تا سال 2050 میلادی جمعیت جهان به حدود 9 میلیارد نفر افزایش یابد. تا سال 2000 میلادی چین بیش از 129 میلیون نفر با سن بالای 60 سال داشت. فرمول «تبديل دشمن به مخالف، و مخالف به ناراضي، و ناراضي به بي اعتنا (خنثي – بي طرف)» از اوست که اينک در سراسر جهان به کار بسته مي شود و دولت ها به جاي مجازات سخت، مخالفان خود را طبق اين فرمول، آرام و خنثي مي کنند بدون اين که انعکاسي داشته باشد و در افراد توليد مقاومت کند. با عنایت به جایگاه ویژه «اقتصاد» در سیاست خارجی چین و به تبع آن تضمین بازار برای محصولات این كشور از یك سو و رقابت سنگین آن با سایر قدرتهای این عرصه، تجارت و همكاریهای اقتصادی نیز نقشی مؤثر در شكلدهی به سیاست خاورمیانهای چین ایفا میكند. در چنین شرایطی و باتوجهبه اهمیت این دو کشور در اقتصاد و مناسبات بینالمللی طبیعی است که پکن و واشنگتن در سیاست خارجی هر کشوری حائز اهمیت باشند، حالا چه برسد کشوری مثل ایران که از شرایط ویژهای هم در نظام بینالملل دارد به طوری که ازیکطرف تحت سختترین تحریمهای آمریکا است و از آن طرف به چین بهعنوان یک شریک مهم برای شکستن فشار این تحریمها حساب میکند.

چین سیاست مرزی خود را نه به قصد اصلی افزایش سطح قلمرو خود، و نه حتی به قصد به دست آوردن قلمرو از دست رفته هدایت کرد، بلکه اساساً این سیاست را بر مبنای اهداف کلی سیاست خارجی پی گرفت. خوشبختانه برای دولت چین، آنها دیگر نیازی به پاسخگویی به حجم زیادی از تقاضای ارزی را ندارند؛ بسیاری از مردم، ارزش یوآن را به ارزش اعلامی دولت پذیرفته و به همین دلیل، معاملات میان یکدیگر را نیز بر پایه نرخ اعلامی دولت انجام میدهند. از سوی دیگر آلمان با داشتن بالاترین نرخ بیکاری در میان اکثر کشورهای جنوب و شرق اروپا فرصت خوبی دارد تا ظرفیت بازار کاری خود را با جذب نیروهای مجرب و کارآزموده از کشورهای همسایه پر کند اما با این حال صدها هزار فرصت شغلی در این کشور همچنان خالی هستند و بسیاری از کارشناسان معتقدند این کشور باید قوانین مهاجرتی خود را اصلاح کند تا بتواند با سایر کشورهایی که جمعیت آنها نیز رو به پیری میرود، رقابت کند. با این حال رشد جمعیت در این کشور کند شد به طوری که در سال 1996 میلادی تنها 13 میلیون نفر به جمعیت این کشور افزوده شد. علاوه بر این نگرش دهه 70 میلادی مربوط به تخصیص زمین در هنگ کنگ و زمانی که جمعیت این منطقه پنج میلیون نفر بود همچنان به قوت خود باقی است.

اگر جمعیت در هنگ کنگ به سرعت افزایش یابد سبب ایجاد بار اضافه بر معیشت شده و نیاز به منابع افزایش مییابد. به عبارت دیگر هنگ کنگ از سیاستهای نظارت نشده جمعیتی رنج میبرد. طرفداران محیط زیست نیز خواهان اعمال سیاستهای حمایتی از سرزمینهای توسعه نیافته جدید هستند. اصولا مبارزات روم و پارت و در گیریهای بیزانس با ایران ساسانی علل عمیق اقتصادی داشته است.بازرگانی خاور و روم در عهد امپراتوران به مراتب بیش از پیش توسعه یافت.کالاها از مغرب و از طریق بین النهرین شمالی و یا جنوب غربی ارمنستان به ایران و آسیای میانه حمل میشد و از آنجا به چین و شمال هندوستان میرسید.حمل و نقل کالاهای مشرق زمین نیز از همین راههای کاروان رو صورت میگرفت.در داد و ستد خاور، ابریشم یکی از مهمترین کالاها بود و بهمین سبب شاهراه اصلی، که از راه خشکی به سوی خاور میرفت، به نام”راه ابریشم”معروف شد (58) .در زمان ساسانیان ابریشم چین از راه آسیای مرکزی و سند به ایران میآمد و از ایران به روم و سایر کشورهای آسیای غربی صادر میشد.در مقابل قالی و مخصوصا قالیهای کار بابل، و سمه (59) و جواهرات سوریه، مروارید و مرجان دریای احمر و خلیج فارس، پارچههای مصر و شام، و نیز ادویه مخدره به چین صادر میگردید.همچنین از چین و تبت مشک (60) و حریر و زیره و انواع ظروف به ایران وارد میشده است (61) .

دیدگاهتان را بنویسید