سلسله های چین باستان

درجریان این سفر آقای وانگ یی، عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین به تبادل نظر عمیق با ایشان پرداخته و دو طرف آغاز رسمی اجرای برنامه همکاریهای جامع دو کشور را اعلام نمودند؛ در همین حال وزرای خارجه دو کشور به طور مشترک بر لزوم تقویت همکاریها در حوزههای انرژی، تاسیسات زیرساختی، تولید انرژی، فناوری، همکاریهای بهداشتی و درمانی، گسترش همکاریهای کشاورزی و سید ماهی، مسأله ایمنی فضای مجازی، همکاریهای چند جانبه، تعمیق تعاملات آموزشی، سینمایی، تربیت نیروی انسانی و دیگر زمینههای انسانی تاکید نموده و تصریح کردند که این همکاریها به نتایج ملموستری در همکاریهای فی مابین منجر خواهد شد. در روز پانزدهم ژوئیه ی همان سال وانگ جینگ وِی ( عضو حزب ملی) با شعار ” مرگ هزاران نفر بِه از فرار یک نفر بدون مجازات” اقدام به قتل عام تعداد زیادی از افراد وابسته به حزب کمونیست و خیل عظیمی از انقلابیون نمود که در تاریخ ” کودتای پانزدهم ژوئیه” خوانده میشود. اکنون روز به روز بر تعداد کشورهایی که به طرق مختلف ارتباط و تعاملاتی را با دولت موقف افغانستان برقرار میکنند، افزوده میشود و این روندی مناسب و قابل قبول است.

آمریکا باید بهعنوان یکی از الگوهای ایجاد اقتصادی باز در جهان مطرح شود و بر این اساس در امر پیروی از قوانین اقتصادی و اصول تجارت بینالملل نسبت به دیگر کشورها پیش قدم باشد و فضای بازاری عادلانه، برابر و بدون تبعیض را برای شرکتهای کشورهای مختلف از جمله چین مهیا نماید. آمریکا باید از جناح بندی کشورها در مناطق مختلف خودداری نموده و حلقههای بسته خودی و غیر خودی را ملغی نماید. چین در خصوص مسأله هستهای ایران همواره به مواضع عادلانه و عینی خویش پایبند بوده و بر این مبنا به گونهای سازنده در مذاکرات مرتبط با مسأله هستهای ایران حضور یافته است، بر همین اساس چین در خصوص مسائل دشوار، به میانجیگری بین طرفین پرداخته و همه طرفها را به جستجوی راهکارهای حل و فصل مسائل ترغیب نموده است. در حال حاضر، مذاکرات به مرحله حساس پایانی وارد شده و از سوی دیگر نیز هر چه مذاکرات به مراحل نهایی خود نزدیکتر میشود، تمام طرفها نیز باید ضمن جزم کردن عزم خویش، تمرکز بر حل و فصل مسائل باقی مانده را حفظ نموده و با نمایش متقابل انعطاف، به دنبال دستیابی به راه حلهای معقول باشند؛ در این فضا تمامی طرفها باید ضمن اتخاذ تصمیمهای سیاسی، سیر دستیابی مذاکرات به نتایج مورد نظر را تسهیل نمایند.

از سوی دیگر چین همواره بر مفهوم امنیت جمعی تاکید نموده و تلاش خود را برای حفاظت از صلح و ثبات جهانی به کار بسته است. از سوی دیگر آمریکا به عنوان آغازگر بحران هستهای ایران، باید اقدامات مثبت بیشتری را برای حل و فصل هر چه سریعتر مسائل باقی مانده در دستور کار قرار دهد. ما خواستار آن هستیم که ایالات متحده به سیاست چین واحد پایبند باشد و ضمن حفظ تعهدات سیاسی خویش، اقدامات و حمایتهای مرتبط با “استقلال تایوان” را متوقف ساخته و همچنین توطئه “محدود کردن چین به بهانه تایوان” و هرگونه موضع یا عملی که به مثابه دخالت در امور داخلی چین باشد را متوقف نموده و از این طریق به حفظ جریان کلی مناسبات چین و آمریکا بپردازد. اما چین همواره با اقدامات عملی به طور قاطع از مناسبات اقتصادی و تجاری خود با ایران، مناسبات انرژیک و همکاریهای بر حق دو طرف حفاظت کرده و جامعه جهانی را به تضمین حق مسلم ایران در بهره مندی از مواهب همکاریهای اقتصادی ترغیب نموده است. از زمان تحولات اخیر در افغانستان، چین ارتباطات خویش با بخشهای مربوطه افغانستان را حفظ نموده و از سویی نیز امر هماهنگیهای بینالمللی را با رویکردی مثبت پیگیری نموده تا از رهگذر چنین فضایی، در روند جایگزینی ثبات بجای آشفتگی در افغانستان یاریگر این کشور باشد.

چین همواره بر این باور بوده که تحریم هیچ گاه مسیر صحیح و موثری برای حل ریشهای مسائل نبوده و بر این اساس همیشه با قاطعیت با هرگونه تحریم یک جانبه و غیرقانونی مخالفت نموده است. پاسخ: در این زمان حساس، افغانستان در حال مدیریت نابسامانیها میباشد و راه آینده ملت افغانستان در دستان خود این ملت است که همزمان با چالشهای بزرگی در حوزههای بشردوستانه، اقتصادی، ضد تروریسم، اداره کشور و دیگر عرصهها نیز مواجه است. چین قاطعانه بر سیاست دوستی با تمام اقشار مردم افغانستان پایبند خواهد بود و به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی این کشور احترام می گذارد و به هیچ وجه در امور داخلی آن دخالت نخواهد نمود. در چنین وضعیتی جامعه بینالمللی نیز باید بر مبنای تحقق اصل “محور بودن مردم افغانستان در تحولات این کشور، و همه چیز افغانستان از آن ملت این کشور است” با محوریت قرار دادن احترام و برابری، نگرشهای منطقی و عملگرایانه، ضمن تقویت ارتباطات و تعاملات خویش با طرف افغانستانی، این کشور را در حرکت گام به گام خویش در مسیر بهبود اوضاع سیاسی و حکمرانی داخلی هدایت نمایند. ما همچنین از آمریکا میخواهیم به اصل همکاری برد – برد پایبند بوده و از رهگذر این مسأله پیشبرد مسیر توسعه و شکوفایی مستقل دو کشور چین و آمریکا را محقق سازد.

دیدگاهتان را بنویسید