دریاچه عروس: آدرس، بهترین زمان سفر و دلیل نامگذاری

به گزارش خبرآنلاین آذربایجانغربی، بنا به آخرین آمارهای منتشره توسط وزارت نیرو، تراز آب دریاچه ارومیه در روز ۲۲ بهمنماه، ۱۲۷۰.۷۱ بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ سانتیمتر کاهش یافته با این حال نسبت به نخستین روز سال آبی “یک مهر ۱۴۰۰” تنها ۶ سانتیمتر افزایش یافته است. تراوش، پدیدهای است که میتواند با کاهش تنش موثر و جدایش ذرات، مقاومت خاک را کاهش دهد و باعث تخریب سازه شود. این روش از قدیمی ترین روشهای بهسازی خاک است؛ و مهمترین هدف این روش، بهبود یا کنترل پایداری حجمی و مقاومت خاک بستر است. ❓ در بهسازی به روش تزریق، مواد تزریقی از چه نوعی هستند؟ در صورت مسطح بودن زمین، با استفاده از ادوات کشاورزی، گاوآهن و غیره، شیاری به عمق حدود ۴۰ سانتیمتر و به فواصل لازم، بسته به شرایط منطقه ایجاد می گردد. محل پیوند باید حدود ۱۵ سانتیمتر (یکم بالا پایین اشکال ندارد) بالاتر از سطح خاک قرار گیرد. برای این کار مثلا در مورد سیب ساقه اصلی را پس از کاشت تا ۸۰ سانتیمتر بالای محل پیوند نگه داشته و بالاتر از آن را حذف می کنند.

«تنش موثر» (Effective Stress)، یکی دیگر از مفاهیم مهم در مکانیک خاک است. از آنجایی که ریشه نهالهای بذری عمیق است در هنگام جابجا کردن و انتقال به بستر اصلی، تعدادی از ریشهها آسیب میبینند از اینرو بایستی ریشههای زخمی را هرس کرد. هرس آنها طبیعی است و نیاز به دخالت انسانها ندارند. در مکانیک خاک ابعاد ذرات به عنوان معیاری برای تشخیص اولیه خصوصیات مکانیکی مورد استفاده قرار میگیرند. روی ریشه ها را با خاک خوب سطح الارض می پوشانند و می توانید اطراف نهال را به صورت کاسه مانندی شکل بدهید تا آب در آن خوب جای بگیرد و به مرور ته نشین شود. شن نسبتاً درشت و سست است به طوری که آب می تواند به راحتی از میان آن گذر کند. در روزهای آفتابی وگرم و یا یخبندان و روزهایی که باد شدید است از کاشت نهال جداً خودداری شود .ختم زمان کاشت در پائیز طوری تنظیم و برنامه ریزی شود که ریشه نهال با محیط جدید قبل از فرارسیدن یخبندان انس پیدا نموده باشد لذا بایستی پایان زمان کاشت ۲ الی ۳ هفته قبل از بیداری ظاهری نهال باشد.

بعد از کاشت، بلافاصله بایستی آبیاری انجام و آبیاری های بعدی نیز با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و زمان شروع فعالیت نهال تنظیم گردد. نهال اصولاً بایستی در وسط چاله کشت شود. بهترین زمان کاشت نهال، معمولاً هنگام خواب نهال است در مناطق گرم و متعدله و نیمه سردسیر، بهترین زمان کاشت، پائیز پس از خواب رفتن نهال است ولی درمناطق سردسیر نهال کاری بهتر است پس از سپری شدن یخبندان انجام شود. معمولاً هرس زمستانه به هنگام خزان گیاه انجام میشود، با وجود این در تمام ماههای پاییز و زمستان این عمل میسر است. پارک کروکدیل در جزیره قشم قرار دارد و از آنجایی که در مسیر سفر به جزیره هنگام است، در این مقاله معرفی شده است. به طور کلی فواصل کاشت نهال از یکدیگر، بستگی به اهداف و شرایط محیطی دارد. این عمل همچنین موجب تحریک ریشه به تولید ریشه های فرعی می شود. این ویژگی، مبنای طبقهبندی خاک در بسیاری از سیستمهای بینالمللی است. یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت درختکاری، بسته بندی و انتقال از مراکز تولید نهال یعنی نهالستان، به منطقه مورد کاشت می باشد. شکل چاله غرس نهال درختکاری، معمولاً بصورت مکعب مستطیل، مکعب مربع بوده، به وسیله دست یا به وسیله مته گود برداری حفر می شود.

اول با استفاده از تراز دستی یا دوربین، خطوط تراز و همچنین محل غرس نهال، مشخص می گردد. بهترین شرایط برای غرس نهال روزهای ابری وهوای آرام است. در ایجاد فضای سبز هم، فواصل کشت با توجه به نوع گونه و شرایط منطقه و اهداف تغییر می یابد. روشهای مختلفی برای آبیاری وجود دارد، با توجه به شرایط کشور از نظر محدودیت آب قابل دسترس، بهترین روش آبیاری از نظر صرفه جویی در مصرف آب و هزینه (در بلند مدت ) و سهولت کار آبیاری، آبیاری قطره ای می باشد. ارتفاع آب درون گرداب تقریبا ده متر پایینتر از سطح آب دریا در حالت عادی میباشد. لانه گنجشکها را خراب نکنیم، غارغار کلاغها را قدر بدانیم، همه اینها در تهران امروز آسیبدیده و در گرو حفظ و نگاهداشت همان اندک درختان و فضاهای پردرخت بههم پیوسته شهری است. در دریاچه عروس، برای حفظ اکوسیستم آبزیان و حفاظت از دریاچه، امکان ماهیگیری وجود ندارد. رس و پهن به ریشهها می چسبد و به دلیل خاصیتهای مختلفی که خداوند به آنها داده موجب ترمیم زخمهای ریشه و حفظ رطوبت اطراف ریشه و تامین مواد غذایی اولیه مورد نیاز ریشه می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید