جنگ عراق با ایران

علم پیشنهاد کرد که آب هیرمند بهصورت مساوی تقسیم شود و افغانها نیز پذیرفتند که نهر شاهی واقع در پایینبند کمال خان بهطور مساوی تقسیم شود. ولی ایران این پیشنهاد را به خاطر اجرایی نبودن آن رد کرد. امریکا به سکوی نفتی رِشادت در خلیجفارس حمله کرد که با حمله موشکی مجدد به پایانه بندر احمدی روبهرو شد. با عنایت به روابط خوب دو کشور در زمان محمد نادرشاه، معاهده دوستی بین دولتها امضا شد. در 17 سپتامبر، صدام اعلام کرد که ایران قرارداد 1975 الجزایر را نقض کرده است و عراق دیگر این معاهده را معتبر نمی داند، اما ایران بی درنگ این اقدام را محکوم کرد. پروتکل پیوست این معاهده (۱۳۰۶) زمینه لازم برای مذاکره پیرامون هیرمند را به وجود آورد. هیچ نیرو و یا پایگاه آمریکایی در لبنان وجود ندارد اما آمریکاییها در تشکیلات نظامی لبنان دخالت میکنند. آماری از ایرانیتبارهای بحرین وجود دارد؟ تاریخچه مشکلات آبی بین دو کشور قدمتی بهاندازه تأسیس کشور افغانستان دارد. در این قرارداد دولتها توافق کردند که از بند کمالخان آب بهصورت مساوی تقسیم شود و برای اینکه از روستای چهار برجک تا بند کمال خان اضافه بر مقدار آبی که فعلاً برده میشود مصرف نشود، دولت افغانستان تعهد کرد در فاصله مزبور علاوه بر انهاری که جاری بوده و هست نهر دیگری احداث و حتی تعمیر نکند.

از اینروست که بدون روند شناسی دقیق شکلگیری مرز و قراردادها یا تفاهمنامههای آبی بین دو کشور، درک درست مسئله امکانپذیر نیست. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از کیهان، گفتوگوها قرار بود سهشنبه به نتیجه برسد اما هنوز هیچ چیزی در مورد نتیجه دادن گفتوگوها قطعی نیست. هیچ جنگ و هیچ انقلابی بدون دلایل ملی و عواطف مردمی نیست. اکثریت غالب مردم آمریکا مخالف جنگ با ایران هستند.اولاً باید در نظر گرفت که جنگ میان ایران و آمریکا چه اندازه احتمال وقوع دارد. ایالات متحده تعهد صریح برای دفاع از آنها در ماده پنج پیمان ناتو دارد. ایران از لحاظ سنتی با گروه های اقلیت موجود در افغانستان مانند تاجیک ها، ازبک ها، آیماق ها، ترکمن ها و بلوچ ها ارتباط خود را حفظ کرده و همینطور از لحاظ زبانی نیز نزدیکی بیشتری با زبان دری که برگرفته از زبان فارسی است دارد که این اجازه را به تهران می دهد که نه فقط با آن گروه های اقلیت بلکه با پشتوها نیز رابطه محکمی برقرار کند. فرار تعدادی از فرماندهان عالی رتبه نظامی از کشور و بازنشسته شدن و برکناری تعداد زیادی از امیران و افسران، بهاقتضای شرایط و از همه مهمتر اخراج ستون فقرات اصلی ارتش ایران، یعنی حدود چهل هزار مستشار نظامی امریکایی، و قطع ورود انبوهی از تسلیحات امریکایی و قطعات یدکی به کشور، مشکلاتی جدّی برای ارتش ایران ایجاد کرده بود (حسین حسینی، ص30).

پیش از انتشار این مصاحبه نیز نقلقولها از ترامپ حاکی از مخالفت وی با درگیری نظامی با ایران بود. این شبیهسازی و سناریوی جنگی توسط یکی از روزنامههای جناح راستی رژیم صهیونیستی به نام ماکور ریشون تهیه شده است. یکی از انتقادها به ماجرای استقلال بحرین در دوره شاه، این است که چرا مثلا شاه رفراندوم و نتیجهاش را پذیرفت اما با حکومت بحرین یک بیانیه یا تعهدنامه درباره اکثریت شیعه آنجا امضا نکرد؟ روابط ایران و افغانستان در آن دوره در وضع مطلوب قرار داشت و رهبر آن نیز به ایران سفرکرده و قرارداد دوستی با ایران منعقد کرده بود. کدام کشور یا کشورها حامی خط مقدم خواهند بود؟ اختلافات مرزی بین ایران و این کشور با حکمیتهایی که افسران انگلیسی در رأس آن قرار داشتند به انجام رسید. در جریان جنگ جهانی دوم نفت ایران کاملاً در کنترل دولت انگلستان قرار داشت. اگر ایران قرار بود پافشاری کند راه دیگری نبود جز اینکه وارد رویارویی نظامی با انگلیس شود.

در خصوص اهمیت این میزان باید آن را با کل کمکهای مالی ایالاتمتحده در طول جنگ سرد به افغانستان مقایسه کرد که نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار بود. در طول این سالها ایران مجدداً تلاش کرد تا مذاکراتی را با دولت افغانستان آغاز کند ولی این مذاکرات هیچگاه به نتیجه مثبتی نرسید. ایالات متحده و ناتو چقدر حمایت خواهند کرد؟ عملیات کربلای ۵، دو نتیجه مهم داشت : اولاً معلوم شد عراق بدون حمایت بین المللی در جنگ شکست می خورَد و ثانیاً نمی توان خواستهای مشروع ایران را به طور کامل نادیده گرفت . برای نهادی مثل سازمان ملل متحد که مردم، قومیتها و اقلیتها در آن مهم به نظر میرسند، این پرونده به مسئله تبدیل نشد؟ اما به نظر میرسد ایران با انتقال توانمندیهای دوربرد به حوثیها، یمن تحت کنترل حوثیها را بهعنوان صحنهای برای فشار بر اسرائیل ایجاد کرده است. به هر حال با توجه به خطر انفجار حوزه ای نفتی ایران توسط ایرانیها و یا جاسوسان آلمانی و دستیابی احتمالی آلمانی ها به این مناطق پس از پیروزی بر شوروی، حفاظت از مناطق نفتی جنوب ایران توسط انگلیسی ها کاملا ضروری تلقی می شد.

دیدگاهتان را بنویسید