جنگ ایران و آمریکا در خلیج فارس – ❤️ پست روزانه

عراق نیز متقابلاً برای اجرای اقدامات خود علیه ایران و پیشبرد اهدافش مبنی بر دستیابی به رهبری منطقه، به حمایت دیپلماتیک و اقتصادی اعراب نیاز داشت. اوضاع سیاسی، دیپلماتیک و نظامی منطقه خلیج فارس، به گونه ای بود که راه را برای رسیدن صدام به اهدافش تسهیل می کرد. البته صدام که با اتخاذ این موضع جدید به دنبال دستیابی به جایگاه رهبری اعراب نیز بود، در فوریه 1980 منشور ملی عربی را اعلام کرد. صدام با حمایت از سازمان آزادیبخش فلسطین و جبهه آزادیبخش عرب و نیز با حمله به کیبوتز میسگاوام در شمال فلسطین اشغالی در آوریل 1980 کوشید در منازعه اعراب و اسرائیل نقش مهمی ایفا کند. صدام همچنین کوشید به مثابه یک پل ایدئولوژیک میان اعراب میانه رو و تندرو قرار گیرد و نقش رهبری آنها را در بین کشورهای غیر متعهد ایفا کند؛ ولی در این امر موفق نشد. دوری عراق از شوروی، فاصله گرفتن از دوستان تروریست سابق و مشارکت در اعطای کمکهای خارجی به ویژه به اردن، بغداد را از حالت انزوا میان اعراب میانه رو بیرون آورد.

در این میان، افزایش ناگهانی شکاف قدرت میان دو کشور در ایجاد جنگ بین آنها اهمیت ویژه ای دارد، این شکاف ممکن است از شکست نظامی یا ضعف داخلی ناشی از بی ثباتی سیاسی یا افول اقتصادی یک طرف حاصل شود. حکومت بغداد اعلام کرد که دلیل اصلی الغای قرارداد 1975 الجزایر، بیشتر مداخله تهران در امور داخلی عراق است نه مسائل ارضی مورد مناقشه؛ اما صدام با وجود تأکید بر مسأله عدم مداخله ایران در امور داخلی کشورش، ادعا می کرد که مطالبات ارضی عراق، زمینه پایان مخاصمات را فراهم می کند و این در حالی بود که نیروهایش در عمق خاک ایران در استان خوزستان مستقر شده بودند. اما ملک حسین شاه اردن که از جانب نیروی هوایی ایران احساس تهدید چندانی نمی کرد، با آزادی عمل بیشتری وارد میدان شد و اعلام کرد که این جنگ را منازعه ای بین حکومت تهران و همه کشورهای عرب خلیج فارس می داند که عراقیها در خط مقدم آن قرار دارند… ایران اعلام کرد حمله آمریکاییها به نیروهای گشتی ایران را تلافی خواهد کرد. مثلاً ممکن است آمریکا برای تقویت ادعاهای خود، از همه بهانههای بالا برای متقاعد کردن کشورهای دیگر به حمله نظامی علیه ایران استفاده کند، یعنی همزمان (چه با جعل و ارائه مدرک و چه بدون استناد به هیچ سندی) ایران را به تلاش برای ساخت یک سلاح هستهای متهم کند، روی نگرانیهای ساختگی درباره «تهدید منطقهای و موشکی ایران» مانور بدهد، و بسته پروپاگاندای خود را با یک بهانه حقوق بشری هم گارنیش کند.

همچنین این رسانه در گزارش خود مدعی شده است که ایران قصد دارد با تحریک نیروهای تحت حمایت خود در یمن حملاتی را در تنگه بابالمندب علیه منافع آمریکا ترتیب دهد. شیعیان عراق مدتها بود که از جایگاه فرودست سیاسی و اقتصادی خود در هیأت حاکمه عراق اظهار نارضایتی می کردند و همانند مخالفان شاه ایران گروههای ایدئولوژیک و فرقه ای تشکیل داده بودند. حتا مقامات دولت ریگان با وجود سابقۀ گروگان گیری جمهوری اسلامی به طور مخفیانه، با فروش تسلیحات به ایران، که در تحریم تسلیحاتی بود، کمکرسانی کردند. امروز برای ایران، منافع ملی وحفظ تمامیت ارضی آن بسیار مهم است و خود با جلوگیری از تجزیۀ عراق و سوریه و افغانستان نقش مهمی در ثبات خاورمیانه داشته است. ثریا اسفندیاری بختیاری، دومین همسر محمدرضا شاه پهلوی و ملکه ایران، فرزند خلیل خان اسفندیاری و اوا کارل آلمانی و نوه اسفندیار خان سردار اسعد بود. عراق قبل از آغاز جنگ، با صادرات 5ر3میلیون بشکه نفت در روز، دومین تولیدکننده مهم اوپک بود و سالانه 23میلیارد دلار از این طریق کسب می کرد.

همچنین با وجود محدودیت اکتشافات نفتی در عراق، این کشور از نظر ذخایر نفتی پس از عربستان، دومین جایگاه را در منطقه داشت نیروی نظامی عراق نیز از همه کشورهای عربی منطقه بیشتر بود و کمابیش با ایران برابری می کرد. ، همدلی داخلی در ایران ابتدا مانع انتقاد علنی سران کشورهای مذکور از انقلاب ایران می شد، گرچه آنها در خفا هراس خود را ابراز می کردند. آمریکاییها از درگیریهایشان در خلیج فارس کم کردند و به رایزنیهای سیاسی برای منزوی کردن بیشتر ایران پرداختند. احتمالاً، احساس کشتی ایرانی این بود که در تاریکی شب در امان خواهد بود، اما کشتیها و بالگردهای امریکایی به اشعه مادون قرمز مجهز بودند و بلافاصله پس از اینکه کشتی مین ریزی را آغاز کرده است به آن حمله کردهاند.» آمریکاییها کشتی ایرانی را در مراسمی رسمی غرق کردند و فیلمهایی را از این کشتی، که خدمه آن را دست و پا بسته روی عرشه کشتی کنار مینها انداخته بودند، در سراسر جهان منتشر کردند.

دیدگاهتان را بنویسید