بررسی تحلیلی حجاب ازدیدگاه ادیان سامی (اسلام،یهود و مسیحیت)

عضو هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، اضافه کرد: هستیشناسی فلسفی غیر از هستیشناسی فیزیکی است و یا به تعبیر امروزی هستیشناسی متافیزیکی که همان هستیشناسی فلسفی است با هستیشناسی که یک زیستشناس و یا فیزیکدان دارد، متفاوت است. عقل تجربی دادههای حسی را ارائه و عقل استدلالی را تبدیل به گزاره کلی و یا قانون علمی میکند. در واقع معنای کاربردی کردن فلسفه، شناسایی و کنترل تغییرات عینی است و اولین گام ارائه مدل برای شناسایی موضوعات به عنوان کل می باشد. آنچه که فلسفه اسلامی گفته میشود همان فلسفه یونانی است که تنها فرق آن با آن فلسفه یعنی یونانی این است که از راست نوشته میشود، یعنی در واقع ترجمه فلسفه یونانی است؛ دویست سال است که این حرف زده میشود.

موقن در توضیح شخصیت کاسیرر که متن آن توسط خود وی ترجمه شده است،گفت:کاسیرر آخرین نسل فیلسوفانی است که هم فیلسوف است و هم در علوم مختلف مانند فیزیک تبحر دارد. ما یک عقل تجربی و یک عقل تجریدی داریم، عقل تجربی همان قوه اندیشیدن است که دانشمند علوم تجربی از آن استفاده میکند بدین معنا که وقتی میگوییم فیلسوف عاقل است، کسی نمیتواند ایراد بگیرد که دانشمندان علوم تجربی عاقل نیستند، نه. اما آنچه میزان را به نفع خوبی زندگی سنگین میکند، نفس زندگی است و نه محتوای آن.

از روسرى امروزى بسیار بزرگ تر بوده به طورى که حجم زیادى از بدن را مى پوشانده و معمولاً در خارج از منزل از آن براى پوشش استفاده مى کرده اند. وی ادامه داد: پایه فلسفه اسلامی با تکیه بر اصول ارسطویی شکل گرفته است و با آشنایی با فلسفه یونان به جایی می رسیم که فلسفه اسلامی از آن شروع کرده است. و به عبارت دقیق تر می توان گفت نسبت فلسفه اخلاق (یعنی اخلاق نظری) و اخلاق عملی نسبت میان مبادی و غایت محسوب می گردد، از این رو لازم است قبل از هر چیز از اخلاق نظری بحث نمود، زیرا باید ابتدا غایت را شناخت سپس راه های وصول به آن را مورد بررسی قرار داد.

یعنی خیال در درون خود یک چیز: آن چه این چیز میتوانست بوده باشد اما نشد، و ظرفیتهای بالقوه پنهانی که در آن چیز وجود دارد. همیلتن کاملاً به این مسئله توجه دارد که «زندگی بسیار بسیار پیچیدهتر و در برابر توضیح مقاومتر از آن است که بتوان با مطالعۀ کتب دانشگاهی دربارۀ فلسفۀ اخلاق درکی کامل یا رضایتبخش از آن به دست آورد». سقراط حلقه پیوند معلمین اخلاق با فلاسفه اخلاق بود. وی خاطر نشان کرد: اگر قوه خیال خود را کنترل کنید تمرکز فرد افزایش پیدا میکند و در انجام بسیاری از فعالیتهای روزمره متمرکزتر خواهد بود. زیربنای عنصر هنر و ادبیات به وسیله قوه خیال است اگر قوه عاقله فردی تقویت شده باشد خیال را در جای خود قرار میدهد.

در ابتدا حجت الاسلام شاه نظری، از اساتید فلسفه اسلامی دانشگاه اصفهان از منظر فلسفه اسلامی به معرفی چرایی فلسفه پرداخت و گفت: اصفهان سابقه بالایی در حکمت، هنر و فلسفه دارد، اما متاسفانه تعصبات جای تعقل را در این شهر گرفته است . امیراحسان کرباسی زاده نیز در زمینه فلسفه تحلیلی به توضیح فلسفه پرداخت و گفت: هدف فلسفه پاسخ به پرسش های باز است. بیان این آیه و موضوع تقوا به عنوان هدف و فلسفه روزه به این معنا نیست که هیچ هدف و حکمت دیگری در روزه منظور نشده باشد و تمام فلسفه و حکمت آن، همین باشد، بلکه ممکن است تقوا و خودسازی، مهم ترین هدف و حکمت آن بوده و اهداف و حکمت های دیگر نیز در آن باشد، یا تقوا، هدف نهایی روزه باشد و اهداف و حکمت های دیگر پیش از آن و یا در ضمن آن نیز در روزه گرفتن تحقق داشته باشد، به همین خاطر در روایات و احادیث، حکمت های بی شماری برای روزه داری بیان شده است؛ که در ادامه به ارزیابی آن میپردازیم.

اما اسلام تنها به تولید کمی مسلمانان فارغ از فاکتورهای کیفی بسنده نمیکند؛ بلکه درصدد پرورش انسانهایی آگاه و کارآمد است و این هدف همانند اهداف پیشین تنها از رهگذر خانواده به دست میآید؛ چرا که عواملی بیش از ازدواج در رسیدن به آن نقش دارند و ازدواج تنها زمینهساز آن است. یکی دانستنِ امور گوناگون ذهنی و انواع پدیدارهای جسمانی شباهت فراوانی با یکی دانستنِ گرما و جنبش مولکولی دارد؛ و نتیجه این خواهد شد که برداشت ما از ذهن به برداشت ما از مغز و دستگاههای اندامی وابسته به آن فروکاسته شود.

این مواد لجنزارهای متعفنی برای پرورش انواع میکروب های عفونی است، و در این حال، بهترین راه برای مبارزه با این بیماری ها، نابود کردن این لجنزارها از طریق روزه است . با توجه به ماهیت پرسش های باز هر پاسخگو به جوابی متفاوت دست خواهد یافت و این ذات فلسفه است. و جوان شاید با خود فکر کند که از این راه میتواند زندگی خود را سپری کند در حالی که اینها فقط تلقین رسانههای غربی است.

اين مقدار كه اشاره شد براى نمونه بود كه بدانيم تفاوت فلسفه قديم با فلسفههاى جديد از قبيل تفاوت علوم قديمه با علوم جديده نيست. البته شاید بتوان برخورداری انسان از گونهای جنبة متافیزیکی را نوعی توهم قلمداد کرد، اما به نظر میرسد توهم خواندن متافیزیک نیز، خود، مسئلهای متافیزیکی است که به سادگی نمیتوان به تبعات آن پایند بود. این برای ارسطو تفکر بود. از این رو در آموزه های اسلامی، هنگام نماز، زن به طور کامل حجاب را رعایت می کند اگر چه نامحرم حتی نباشد و این دقیقا به خاطر سازگاری حفظ لطافت زن با حفظ حیا و حجاب است حتی اگر مردان در آن مکان نباشند.

گفته میشود که در ادارک حسی حضور محسوس شرط است و باید آن شیء وجود داشته باشد و نیز بین فرد و شیء ارتباط ایجاد شود تا ادراک حسی تحقق پیدا کند، اما در ادراک خیالی حضور این محسوس شرط نیست و با نبود شیء تصویر آن را در ذهن میسازیم. اما به نظر میرسد این نوع برخورد با مسائل فلسفی خالی از نوعی دقت و تعمق فلسفی است. او خود تأکید میکند که دلایل زیادی برای خودکشی دارد و بسیاری از آنها نیز برآمده از تعمق و تأمل نیستند و سرانجام نیز به این نتیجه میرسد که افراد اندکی از سر تعهد و آگاهی دست به انتخاب خودکشی یا مرگ میزنند.

وطن دوست تصریح کرد: ما در سیر و سلوک اخلاقی مبحثی داریم، ریشه بسیاری از گناهان، فکر گناه است زیرا تا زمانی که انسان فکر گناه نکند محرک رفتن به سمت آن نمیشود. دید افراد به دنیای مادی و معنوی اطراف ریشه بسیاری از برخوردهای فرد است که می توان گفت دید فلسفی فرد در مسیر درمان وی بسیار تاثیر گذار است. شیدایی گفت: امروز در پس روشهای برخورد با بیماری های خفیف روانی از جمله مسئله ای که برای روان شناس مطرح است روش و دید بیمار به جهان و به عبارتی جهان بینی وی است.

دیدگاهتان را بنویسید