اصول تربیت از دیدگاه اسلام

به احتمال زیاد شما دائما به این مسئله فکر می کنید که آیا می توانید به او کمک کنید تا به یک مرد دلسوز، با اعتماد به نفس و مسئول تبدیل شود؟ به احتمال زیاد، آنچه در حال حاضر که با کودک شما کار می کنید، طی یک یا دو سال به همان خوبی کار نمی کند. درنتیجه همیشه نباید همان روال قدیمی را تکرار کنید. امام صادق (ع) در اینباره میفرمایند: «کودک وقتی سن هفت سالگی را پشت سر گذاشت، دیگر جایز نیست زنها را ببوسد.» (29) اسلام از همان آغاز تولد دوران دوم کودکی، دستور میدهد که آثار بلوغ زودرس را باید در کودک از بین برد و لذا چنین دستوری را برای والدین ارائه نموده است.

طفل درعین آزاديِ فکر، به آزادی عبادت و اطاعت هم دست خواهد یافت و این امر اگر ازهمان آغاز کودکی پیگیری شود ، در قبل از ده و حتی در هشت سالگی ثمرات خود را نشان می دهد و به اصطلاح قواعد مذهبی در او ریشه دار می شوند. در تمامی این موارد سخن بر سر قداست امر تربیت و بزرگی مقام رب و نوعی حق مربی بر تربیت شونده است.

عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است و از خدا بپرهیزید که از آن چه انجام میدهید آگاه است».(مائده/8) عدل یکی از صفات خداوند است که شیعه بر آن تاکید دارد .نهادن هر چیز در جایگاه اصلیاش، تعریف اصلی عدل است که امام علی ابن ابیطالب(ع) در مقایسهی جود و عدل در نهجالبلاغه به آن اشارت دارند و علامه شهید مطهری در کتاب عدل الهی و سیری در نهجالبلاغه به آن اشاره نموده اند. انتظار بهاندازه میتواند کودک را با تواناییهای خود آشنا کرده و او را به دنبال کردن آنها تشویق کند. فقط یک مرد است که میتواند یک مرد بار بیاورد!

آیه «لا اکراه فی الدین»(بقره، آیه 256) که به معنای این است که در دین اکراه و اجبار نیست، به این معناست که دین و ایمان و علاقه به عبادت و نماز با اکراه و اجبار، ایجاد نمی شود و بلکه این بذر فقط در زمین عشق و محبت و علاقه رشد می کند. کتاب شادترین کودک محله نیز یک کتاب تربیت گام به گام فرزند از 9 ماهگی تا 4 سالگی است که با ارائه روشهای کاربردی و ساده موجب شکلگیری بهتر تربیت کودک در اوایل زندگیاش میشود. در دنیایی که پر است از سختیها، فشارها و ناملایمات، باید پسران را بهگونهای تربیت کرد که نه تنها از هر کاهی کوه نسازند، بلکه سدشکنی کنند و مانعهای برافراشته در برابرشان را درهمشکنند.

بعضی توقع دارند که برنامههای تربیتی باید جنبه احساسی و عاطفی داشته باشد. این مردان هستند که مسئولیت خانواده را برعهده دارند. در این مطلب بهترین کتاب های تربیت فرزند را به شما معرفی میکنیم. لازم به ذکر است که پیشتر به معرفی بهترین کتاب تربیت فرزند دختر پرداختیم. اخلاق هنجاری مجموعه رذایل و فضایلی را معرفی می کند که وارستگی از آنها و آراستگی به آنها اهداف خرد تربیت را تشکیل می دهد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حمید طریفی حسینی در سیزدهمین همایش بینالمللی علوم ورزشی که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، اظهار کرد: ساحت تربیت زیستی و بدنی علاوه بر این که بهعنوان یک ساحت مهم تعلیم و تربیت آموزش و پرورش استثنایی مطرح است؛ در تحقق اهداف و برنامههای همه ساحتهای پنجگانه دیگر نیز نقش دارد.

با تربیت و آموزش درست پسرها میتوان آنها را تبدیل به نیروهای توانمند، آگاه و مسئول جامعه کرد تا تأثیرگذاری و سازندگی خود را به همگان نشان دهند. پس ما به مردانی نیاز داریم که سلامت روان داشته باشند و بتوانند به دیگران اهمیت بدهند و به حل مشکلات بپردازند. اگر شناخت درست از مراحل رشد، هورمونها و طبیعت خشنتر پسران صورت بگیرد، میتوان بهگونهای تربیتشان کرد که از آنها مردانی مهربان، کاردان، بیآزار و بامحبت ساخته شود. این کتاب در لیست بهترین کتاب تربیت فرزند قرار میگیرد؛ و در آن گفته میشود که با بکننکن کردن نمیتوان در تربیت پسرها موفق شد، بلکه باید با آنها با عشق رفتار کرد تا به شایستگی رشد کنند.

تأثیرگذاری مدارس را مورد ارزیابی قرار میدهد. این تمرکز نیازمند یک عملیات روانی، و یک تبلیغات گسترده در زمینه مورد نظر است تا ذهن و جان شخص بهکلی بدان معطوف گردد و پذیرای تحول شود.این قانون حاصل ضرب دو اصل تدریج و استمرار در تربیت و مبتنی بر نیاز تحول به عمل و زمان است. «آیا پنداشتید شما را بیهوده آفریدهایم و به سوی ما بازگردانده نمیشوید؟ 10- تربيتبدنی تطبيقی: توانايی ها و محدوديت های افراد دارای نيازهای ويژه و معلول را مورد بررسی قرار می دهد، همچنين به طراحی برنامههای مناسب براي اين دسته از افراد كه قادر به انجام فعاليت، همسان افراد عادی نيستند می پردازد.

هنر پسرداری را میتوان در لیست بهترین کتاب برای تربیت فرزند پسر قرار داد. این دیدگاه، دیدگاهی غایتگرایانه (Teleological) است که نقطه عزیمت در کردار اخلاقی را مبنای هدف و غایت فعل اخلاقی قرار میدهد. در کتاب رابطۀ مادر و پسر به بررسی ریزهکاریهای این رابطه پرداخته میشود. یک کودک باهوش میتواند به جای ساعتها وقت سپری کردن برای بازی یا تماشای برنامهها، سطحی ابتدایی از برنامهنویسی کامپیوتر، ساخت مدلهای سهبعدی یا تولید موسیقیهای سادهی دیجیتال را بیاموزد تا علاوه بر فراگرفتن خلاقیتی جدید، ذهن خود را برای آموزههای بیشتر آماده کند.

به نظر میرسد «برنامة درسی»، در این زمینه میتواند نقش هماهنگ کننده همة عوامل دخیل در تربیت را ایفا نموده، کارساز باشد. اگر از دستشان بربیاید، هر کاری برای آسیب زدن به بقیه را انجام میدهند. تماشای برنامه تلویزیونی، انجام بازی یا شرکت در هر فعالیت های تفریحی همراه با نوجوان باعث ایجاد مهر و محبت متقابل بین فرزند و والدین میشود. تفريحات سالم: فعاليت های اختياری كه به وسيله آن ها فرد از نظر روحی و جسمی بازپروری ميشود براي تمام ردههای سنی ضروری است. لذا به دنبال جواهر فروشان فرستاد و تزئینات آن را فروخت و بهای آن را در بیابانهای حجاز برای تهیهی آب مورد نیاز بادیهنشینان صرف کرد.

بدین منظور باید کتابهای روانشناسی در جهت تربیت آیندهسازان مطالعه کرد. به جای پیشداوری کردن باید دست به شناخت آنها زد و با این جنس ارتباط برقرار کرد تا نسلی از پسران و مردان خوب داشت. اولین زن و جنس مونث که یک پسر با آن روبرو میشود مادر است . یکی ار کاربردیترین کتاب های روانشناسی کودک است که با زبانی ساده، تکنیکها و مهارتهای برخورد با کودکان ناآرام را به والدین میآموزد.

اين حركات فعاليت های عمومی هستند آميختههایی از حركت و هنر، حركات موزون يعني بيان زيبایی شناسی در قالب حركت. اگرچه، این ارتباط به معنای اشتقاق یکپارچه در رابطه علّی و معلولی نیست، بلکه به معنای توجه به زیرساخت های وجودی در تدوین قوانین تربیتی است. با توجه به حاکمیت روح کلی دین بر ابعاد مختلف و عناصر گوناگون نظام تربیت دینی، هر یک از عوامل مزبور نیز باید به نحوی رنگ دینی داشته باشد.

رسول اكرم – صلي الله عليه و آله – فرمود: خداي رحمت كند كسي را كه فرزندش را در نيكي به خود ياري ميكند. آنچه گفتیم بخشی از نوشتههای استیو بیدالف در کتاب کلیدهای تربیت و رفتار با پسرها بود. اگر به دنبال کتاب برای تربیت فرزند پسر هستید، میتوانید کلیدهای تربیت و رفتار با پسرها را مطالعه نمایید. من دیپلم گرافیک کامپیوتر دارم،ولی میخام تغییر رشته بدم به تربیت بدنی ایا میشه/؟ سلام خسته نباشید میخواسم بهم راهنمایی کنید من ب رشته ی تربیت بدنی و ورزش خبای علاقه دارم الان کلاس یازدهم هسم رشته فعلیم حسابداری هس هنرستان برا رشته تربیت بدنی اقدام کردم ولی متاسفانه بنا ب دلایلی نشد و گفتم برا دانشگاه کنکور تربیت بدنی بدم، میخواسم بپرسم برا دانشگاه باید چیکار کنم برا آزمون سال آخر باید آزمون رشته فعلی خودمو بدم یا آزمون تربیت بدنی بدم بعد میشه تغییر رشته بدم؟

سلام. می تونید از طریق آزمون کنکور از دانشکاه سراسری یا از طریق رشته فنی حرفه ای و آزمون کاردانی امتحان بدید. سلام من کارشناسی روانشناسی دارم.و اینکه علاقه به تحرک و ورزش میخوام ارشد تربیت بدنی بخونم ولی اطلاعاتی ندارم.اگه ممکنه راهنمایی کنید از کجا شروع کنم؟ انسان ماشین نیست تا به سادگى راهاندازى شود. تمام کتب انبیا ـ خصوصاً کتاب مقدس قرآن کریم ـ کوشش دارند به اینکه این انسان را تربیت کنند. انسانها آن قدر تجربههای گوناگون دارند که نمیتوان به استناد تجربه به یک نظریه اخلاقی واحد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید