اصلیترین ضامن اجرایی تعالیم اخلاقی چیست؟

در طول تاریخ بسیاری از اخلاق اخلاقی وجود داشته است، برخی از آنها کاملا قابل توجه است. اخیرا برخی از جامعه شناسان ” جنگ علیه مواد مخدر ” را از 1980s و 1990s به عنوان یک نتیجه از ترس اخلاقی تشریح کردند. این کمونیست به چشم میبیند که در جامعه ی آرمانیاش هیچ چیز سرجایش نیست و هیچ سازمان یا دستگاه اداری درست کار نمیکند. او در جوانی از طرفداران سرسخت کمونیسم بود و در سال ۱۹۳۱ به حزب کمونیست آلمان پیوست، اما هفت سال بعد در بحبوحه ی دادگاههای مسکو از حزب جدا شد و در باقی عمر خود به یکی از مخالفین آشتیناپذیر استالینیسم و یکی از فعالان ضد کمونیست تبدیل شد.

سقط جنین و قتل نجات بخش مثالهای متداولی از مشکلات اخلاقی در علم پزشکی است که درجوامع توسعه یافته، (wider society) به مشکلی اخلاقی تبدیل شده اند. اصل همانگونه که از نامش پیدا است اساس و ریشه چیزی را تشکیل میدهد و استثنائات به منزله بعضی از شاخ و برگهای اضافی است; بنابراین، هرگز نباید وجود پارهای از استثنائات را که در هر قاعده کلی یافت میشود دلیل بر نسبیت گرفت; و اگر به تفاوت این دو بخوبی توجه کنیم جلو بسیاری از اشتباهات گرفته خواهد شد. مددکار اجتماعی باید صلاحیت علمی لازم را داشته باشد و اصول و فنون مددکاری اجتماعی را بداند و گرنه در فرآیند مددکاری اجتماعی دچار مشکل خواهد شد.

در تعیین معیار رذیلت و شناخت آن، ابتدا لازم است به این مسئله پرداخته شود که کمال حقیقی انسان در چیست؟ اخلاق توصیفى چیزى است که جامعه شناسان، روانشناسان، مورخان و انسان شناسان به آن مىپردازند، در اینجا تنها به گزارش، توصیف وتبیین پرداخته مىشود و از هر گونه توصیه یا امر و نهى پرهیز مىگردد. مساله اخلاق در جامعه ما بیشترین توجه را نیاز دارد و در روزگار ما زمینههای لغزش و غفلت زیاد شده است و ما به قرآن کریم برای رسیدن به تهذیب اخلاقی و دینی را داریم.

هراس های اخلاقی اغلب بر افرادی که به علت نژاد، قومیت، طبقه، جنسیت، ملیت و یا مذهبشان به حاشیه رانده شده اند، متمرکز است. بر اساس این تعریف اخلاق فرد بخیلی که با تامل دارایی خود را می بخشد و یا بردباری که گاه گاهی دچار خشم می شود در دسته این تعریف قرار نمی گیرند. اسلام دینی است که تنها به یک سلسله پندها و اندرزهای فردی اکتفا نکرده است، بلکه دینی جامع و همه جانبه است که آنچه را که فرد و جامعه بدان نیازمند است، آنرا به عنوان یک واجب، فرض نمودهاست. 1. چیزی یا کسی درک شده و به عنوان تهدیدی برای هنجارهای اجتماعی و منافع جامعه یا جامعه در نظر گرفته می شود.

به عبارتی در این مکتب نمی توان سعادتی منهای این دو امر در نظر گرفت. به عبارت دیگر، چون موضوع فلسفه اخلاق، علم اخلاق و مسائل مورد بحث در اخلاق هنجاری است، نمی توان بررسی مسائل اخلاق هنجاری را نیز از جمله مسائل فلسفه اخلاق به حساب آورد. نگرانی عمومی ناشی از گزارش های خبری در مورد این موضوع بود، از جمله ویژگی هایی که در آن پس اولین بانوی نانسی ریگان در حمله ای در یک خانه کرانه ای در مرکز لس آنجلس شرکت کرد، حمایت از رای دهندگان را برای قوانین مواد مخدر تضمین کرد که در آن کالاهای فقیر و کارگران را مجازات می کرد داشتن تقریبا هیچ توجهی به طبقات متوسط و بالاتر.

عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی و همچنين ديگر سازمانها و عوامل رقابتی بين آنها، از جمله عوامل تأثيرگذار بر اخلاق حرفهای است. اخلاق حرفه ای فراتر از آن است که آن را تنها مسئولیت بنامیم و یا آن را به قانون، مقررات و آییننامهها احاله دهیم و یا آن را به سازمان ها و واحدهای حرفهای تحویل دهیم و یا آن را فقط در قلمرو منابع انسانی ببینیم و یا با اکتفا به نوشتن یک منشور اخلاقی، دین خود را به آن ادا کنیم. تحویل مسئولیتهای اخلاقی در حرفه به مسئولیتهای حرفهای: حرفهای بودن در انجام وظایف شغلی، خود امری اخلاقی است؛ اما اخلاق حرفهای بسی فربهتر از مسئولیتهای حرفهای فرد است.

«همه کار خود را خوب میشناختند و در شرایط دشوار خوب انجام میدادند. اما اخلاق خوب دشمن همه ی اینهاست و زمانی که این اخلاق را در خود به وجود آورید، به زیبایی هر چه بیشتر خود کمک خواهید کرد. از زیباترین شگردهای شیطان برخورد دوگانه او با اعمال خوب و بد ما است. و هنگامی که از شخصی به عنوان بد اخلاق یاد می کنیم یعنی کسی که دارای تشعشعات منفی بوده و صفات منفی او همه را از گرد او فراری داده و اطرافیان، از بودن با او لذت نمی برند.

به عکس، کج خلقى و ترش روئى و سخنان خشن و خشک و فاقد لطف و محبت، حالت آزار دهنده ای است که ریشه در شخصیت نابهنجار فرد بد اخلاق دارد و علامت ضعف وجودی و نقصان پرورش یافتگی او می باشد. ثانیاً: باید به این مطلب اذعان داشت که کمال انسان امری واقعی و صفتی وجودی است و بین افعال و صفات فرد با کمال او رابطه علی و معلولی واقعی برقرار است؛ بنابراین چون کمال امری موهوم و اعتباری نیست برای شناخت فضایل و رذایل اخلاقی، ملاک های اعتباری و قراردادی، مفید فائده نیستند.

1. مقامات و سیاست گذاران با تهدید، واقعی یا درک شده با قوانین یا سیاست های جدید پاسخ می دهند. همچنین می تواند اختلافات و اختلافات واقعی و بین گروهی از مردم را تشدید کند. در این گفتار به تبیین دیدگاه اسلام می پردازیم. به این ترتیب، ترس اخلاقی می تواند کنترل اجتماعی را افزایش دهد. دیگران اظهار داشتند که اخلاق اخلاقی یک رابطه متقابل سودمند میان رسانه های خبری و دولت را ارائه می دهد. 3. رسانه های خبری نشان دهنده نماد نمادین تهدید، باعث افزایش نگرانی های عمومی می شوند. تحول در بخش های مختلف جامعه متناسب با تحول فردی و فرهنگی اتفاق می افتد.

سقوط یک جامعه در نگاه امام علی(ع) به خاطر سقوط هنجارهای اخلاقی و پیشرفت آن به خاطر همین هنجارهاست؛ چنان که نهج البلاغه، هنگامی که علت سقوط جامعه روزگار علی(ع) را تحلیل می نماید به مولفه های اخلاقی اشاره می کند. برای رسانه ها، گزارش دادن به تهدیدات که موجب اخلال اخلاقی می شود، تماشاگر را افزایش می دهد و برای سازمان های خبری پول می کند. 2. رسانه های خبری و اعضای جامعه / جامعه پس از آن تهدیدی را در راه های نمادین ساده نشان می دهند که به سرعت قابل تشخیص بیشتر به عموم مردم می شود.

کستلر در جایی از خود میپرسد که این جامعه با این همه آشفتگی چرا اصلا زنده و پابرجا مانده است. همچنین جوهری بودن این هنجارها مانع از آن میشود که کسی بتواند به راحتی از آنها تخلف کند زیرا در آن صورت با فشارهای سخت عرفی روبهرو خواهد شد. بدون مسئولیت پذیری فردی و مسئولیت پذیری دولتی و یا تولیت، سخن گفتن از مسئولیت پذیری سازمانی، تضعیف خواهد شد. بدون مسئولیت پذیری فردی، مسئولیت پذیری سازمانی تضعیف خواهد شد. حضرت در مورد امورى كه به شخص او مربوط مى شد , خشمگين نمى شد.

تئوری ترس اخلاقی در جامعه شناسی انحراف و جرم و جنایت برجسته است و مربوط به تئوری برچسب گذاری انحراف است . کوهن در سال 1972 کتابی با عنوان ” شیاطین عامیانه و پریشانی اخلاقی” تئوری اجتماعی ترس از اخلاق را معرفی کرد. کوهن از مطالعه خود در مورد این جوانان و رسانه ها و واکنش عمومی به آنها، یک نظریه از ترس اخلاقی را که پنج مرحله از این فرآیند را تشکیل می دهد، تدوین کرد. رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَهًٔ وَفِی .. می فرماید : مراد از حسنه ی آخرت رضا و خشنودی خدا و بهشت است .

عَلَیکُم بِحُسْنِ الخُلْقِ ; فَإنَّ حُسنَ الخُلْقِ فِی الجَنَّهِٔ لاَ محالَهَٔ . مردم اعتمادشان را به رهبر غیرصادق از دست خواهند داد؛ در نتیجه، رفتار صادقانه برای رهبران اخلاقی بسیار مهم است. رذیلت اخلاقی که از آن با عبارات متفاوتی همچون فعل غیر اخلاقی – در مقابل فعل اخلاقی – و ضد ارزش اخلاقی – در مقابل ارزش اخلاقی یاد می شود؛ واژه ای است که در فرهنگ دین در برابر فضیلت اخلاقی به کار می رود و از آن در مکاتب مختلف اخلاقی تعاریف متعدد و متفاوتی صورت گرفته است.

یک تهدید اخلاقی یک ترس گسترده است، اغلب غیر منطقی است که کسی یا چیزی تهدیدی برای ارزش ها ، ایمنی و منافع جامعه یا جامعه است. 2. ترس اخلاقی و اقدامات کسانی که در قدرت هستند، به دنبال آن تغییرات اجتماعی در جامعه است. شاهکار او رمان “ظلمت در نیمروز” است که به پرده ی آهنین و محاکمات فرمایشی در شوروی دوران استالین میپردازد. وقتی او در سال ۱۹۳۳ به شوروی سفر میکند، جامعهای میبیند به کلی آشفته و درهم ریخته.

دیدگاهتان را بنویسید